Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 53, br. 2, str. 361-373
Komparativni programi proizvodnje i unapređivanje kvaliteta poljoprivrednih i agrarnih proizvoda
Megatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola, Srbija + Viša poljoprivredna škola, Bačka Topola
Ključne reči: komparativni agrarni programi; organska poljoprivreda; biološki kvalitetni agrarni proizvodi; upravljanje kvalitetom i obeležavanje proizvoda
Sažetak
U ovom radu se sagledavaju i definišu komparativni programi proizvodnje agrarnih proizvoda. U tom cilju se predhodno ukazuje na raznovrsnost i komparativnosti raspoloživih prirodnih resursa (klimatskih, zemljišnih, vodni biodiverzitet flore i faune). Sagledavaju se tehničko-tehnološka dostignuća i mogućnosti prilagođavanja održivom razvoju poljoprivrede i agrarnog sektora. U skladu sa raspoloživom strukturom i kvalitetom agroekoloških uslova, tržišnim zahtevima u radu se definišu komparativni i razvojni programi proizvodnje poljoprivrednih i agrarnih prerađevina. Komparativni programi ovih proizvoda se definišu u skladu proizvodnje organske poljoprivrede i mogućnostima proizvodnje biološki kvalitetnih agrarnih proizvoda za unapred sagledane tržišne segmente. U okviru tematike unapređenja kvaliteta agrarnih proizvoda ukazuje se na politiku i modalitete primene međunarodnih standarda u funkciji upravljanja procesima i kvalitetom proizvoda, prerade i tržišne razmene agrarnih proizvoda. U tom cilju ukazuje se na specifičnosti stvaranja, sertifikacije i obeležavanja agrarnih proizvoda.
Reference
*** (2003) Assuring food safety and quality - guidelines for strengthening national food control systems. Rome: FAO
Altieri, M.A., Nicholls, C.I., Wolfe, M.S. (1996) Biodiversity, a central concept in organic agriculture: Restraining pests and diseases. u: Ostergard T.V. [ur.] Fundamentals of Organic Agriculture, Copenhagen: IFOAM
Bošković, J.Z., Simić, J., Hojka, Z. (2004) Prilagođavanje privrednih subjekata agrarnog sektora integracionim procesima EU. u: Poboljšanje performansi preduzeća - uslov poslovanja u Evropskom okruženju, Međunarodni naučni skup, Beograd, Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Bošković, J.Z., Simić, J., Hojka, Z., Sarić, R. (2005) Ekološki i ekonomski aspekti zaštite životne sredine u urbanim područjima. u: Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, VI Ekokonferencija, Novi Sad
Božidarević, D. (2005) Uloga organizacija potrošača u zaštiti prava žitelja gradova i prigradskih naselja. u: Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, VI Eko-konferencija, Novi Sad, II
Đekić, S.M. (2003) Prilog izučavanju kvaliteta kao determinante ekonomije preduzeća u agrobiznisu. Ekonomika poljoprivrede, vol. 50, br. 2, str. 159-167
Jovanović, R., Pelagić-Radanov, V., Glamočić, D., Bošković, J.Z. (2005) Upotreba genetički modifikovanih biljaka u ishrani domaćih životinja - dileme i neizvesnosti. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 66, br. 5, str. 149-157
Simić, J. (1998) Održivi razvoj poljoprivrede i usmeravanje proizvodnje biološki kvalitetnih agrarnih roba. u: Prilog u monografiji Društveni i ekonomski razvoj agrara, Beograd: Poljoprivredni fakultet
Simić, J., Bošković, J.Z., Hojka, Z., Krmpotić, T., Vukosav, M. (2004) Tržišne i ekološke determinante razvoja proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. u: III Međunarodne ECO-konferencije 'Zdravstveno bezbednahrana -Safe food', septembar, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, Zb. rad., str. 22-25
WHO (2002) Food and health in Europe: A new basis for action. Denmark: WHO Regional Office for Europe, Summary
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka