Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 23, br. 46, str. 223-231
Određivanje sadržaja bioaktivnih komponenti u različitim ekstraktima Portulaca oleracea L.
Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, Srbija

e-adresajelenamala@kg.ac.rs
Projekat:
Novi koncept oplemenjivanja sorti i hibrida povrća namenjenih održivim sistemima gajenja uz primenu biotehnoloških metoda (MPNTR - 31059)

Ključne reči: bioaktivne komponente; Portulaca oleracea L.; vitamin C
Sažetak
Korovske biljke mogu biti veoma korisne kao čuvari zemljišta, a u ljudskoj ishrani kao dodatni izvor vitamina i minerala, neke od njih imaju i lekovita svojstva. Portulaca oleracea L. (tušt) sadrži više antioksidanasa od spanaća, dok je koncentracija omega-3-masnih kiselina veća od količine koja se može naći u nekim ribljim uljima. Takođe, je bogat vitaminom C i B, uključujući i riboflavin, piridoksin, niacin, karotenoide i tragove minerala poput gvožđa, magnezijuma i kalcijuma. Izvršene su sledeće analize: određivanje vlage u biljnom materijalu, priprema macerata, ekstrakcija uzoraka u Soksletovom aparatu, ultrazvučna ekstrakcija uzoraka, određivanje gustine dobijenih ekstrakata aerometrom, određivanje sadržaja ekstrahovane materije dobijene maceracijom, određivanje sadržaja ekstrahovane materije dobijene Soksletovom ekstrakcijom, određivanje sadržaja ekstrahovane materije dobijene ultrazvučnom ekstrakcijom i određivanje sadržaja vitamina C u dobijenim ekstraktima. Sadržaj suve materije dobijen na osnovu tri merenja je 7.679%, a sadržaj vlage je 92.321%. Najmanji prinos dobijen Soksletovom ekstrakcijom je 0.1625 g, maceracijom 0.3575g i 0.775 g ultrazvučnom ekstrakcijom. Najveća gustina određena je kod ultrazvučnog ekstrakta 0.85 g/cm³, a najmanja kod Soksletovog ekstrakta 0.70 g/cm³, što je u korelaciji sa prinosima ekstrakcije. Pri određivanju sadržaja vitamina C, uočili smo da je najveći sadržaj ovog vitamina, takođe kod ultrazvučnog ekstrakta 15.5 mg/100g, nešto niži kod macerata 6.5 mg/100g, a najmanji sadržaj kod Soksletovog ekstrakta 2.5 mg/100g. Sadržaj bioaktivnih komponenti u listu tušta zavisi od metoda ekstrakcije. Metoda ultrazvučne ekstrakcije se pokazala kao najoptimalnija sa najvećim prinosom ekstrakta i najvećim sadržajem vitamina. Trajala je najmanji vremenski period (30 min), a temperatura ekstrakcije je bila najniža 40°C. Pretpostavljamo da je pod ovim uslovima vitamin brzo ekstrahovan i očuvan od razgradnje.
Reference
Kaur, C., Kapoor, H.C. (2001) Antioxidants in fruits and vegetables - the millennium's health. International Journal of Food Science and Technology, 36(7): 703-725
Keli, S.O. (1996) Dietary flavonoids, antioxidant vitamins, and incidence of stroke: the Zutphen study. Archives of Internal Medicine, 156(6): 637-642
Kujundžić, S. (2002) Biohemijska ispitivanja biljnih vrsta familije Apiaceae. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, magistarska teza
Lajšić, S., Grujić-Injac, B. (1998) Hemija prirodnih proizvoda. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Lampe, J.W. (1999) Health effects of vegetables and fruit: assessing mechanisms of action in human experimental studies. American Journal of Clinical Nutrition, 70(3): 475s-490s
Lee, S.K., Kader, A.A. (2000) Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharvest Biology and Technology, 20(3): 207
Pratt, D.E., Birac, P. (1979) Source of antioxidant activity of soybeans and so products. Journal of Food Science, 44, 1720
Sarić, M. (1989) Lekovite biljke SR Srbije. Beograd: SANU
Savković, D. (2001) Enciklpedija lekovitih biljaka. 24: 220-226
Stilinović, S. (1987) Proizvodnja sadnog materijala šumarskog i ukrasnog drveća i žbunja. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Šilješ, I., Grozdanić, Đ., Grgesina, I. (1992) Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Zagreb: Školska knjiga
Vicar, M.J. (2006) Ljekovito i začinsko bilje. Rijeka: Naklada Uliks
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/AASer1846223M
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka