Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Kosovski komitet 1918 - 1924. godine
Ključne reči: Albanci; Kosovo i Metohija; kačaci; albanski klub u Carigradu; VMRO
Sažetak
Na temelju arhivske, te objavljene građe i literature prati se razvoj emigrantskog kosovskog komiteta osnovanog 7. novembra 1918. u Skadru, a isteranog iz Albanije 24. decembra 1924. godine.
Reference
*** Panphlets. New Europe, London, No 13(preštampano iz: The New Europe No 3 (19. XII 1918, 37))
*** Dokumente e materiale historike nga lufta e popullit shljiptar për liri e demokrati 1917-1941. Tirane, dok. 9
*** (1920) Srpska zora, Sarajevo, 9. VI, 1
*** (1920) Pravda, Beograd, 21. VIII, str.77
*** (1920) Stara Srbija, Skoplje, 26. VIII
*** (1921) Tribuna, Beograd, 14. I,1
*** Politika, Beograd, 15. 2. 1922, str.2
*** (1924) Politika, Beograd, 3. 8., str. 4
*** (1924) Politika, Beograd, 3. 4., str. 1
*** (1924) Pravda, Beograd, 29. VI, 2
*** (1924) Politika, Beograd, 16. i 23. VII, 3. i 4. strana, 2. VII, uvodnik
*** (1924) Pravda, Beograd, 17. VIII, 2
*** (1924) Politika, Beograd, 10. VIII, 4
*** (1924) Politika, Beograd, 11. X, 3
*** (1924) Politika, Beograd, 26. X, 3
*** (1923) Politika, Beograd, 26. 1., str. 2
*** (1923) Politika, Beograd, 12. 1., str. 3
*** (1925) Politika, Beograd, 3. I, 3
*** (1925) Politika, Beograd, 3. II, 3
*** (1942) Papers relating in the Foreigne relation of United States. u: The Paris Peace Conference, Washington, 41-47, 723
Avramovski, Ž. (1986) Britanci o Kraljevini Jugoslaviji - godišnji izveštaji Britanskog poslanstva u Beogradu 1921-1938. Beograd: Arhiv Jugoslavije, knj. I, 848
Baerlin, H. (1922) A difficult frontier: Yugoslavs and Albanians. London: Leonard Parsons
Borozan, Đ.J. (1995) Velika Albanija - porijeklo, ideje, praksa. Beograd: Vojnoistorijski insitut Vojske Jugoslavije
Caniglia, B. (1925) Italia e Albania. Roma
Frangulis, A.F. (1926) La Grèce et la crise mondiale. Paris, t. II, 93-115
Godart, J. (1922) L'Albanie en 1921. Paris
Hrabak, B. (1994) Kačaci u bivšem Novopazarskom sandžaku - Staroj Raškoj 1918-1928. godine. u: Simpozijum: Seoski dani Sretena Vukosavljevića, 17, 234-35
Hrabak, B. (2000) Stanje na Kosovu, u Metohiji i zapadnoj Makedoniji od oktobra 1918. do marta 1919. godine. Leskovački zbornik, br. 40, str. 47-74
Hrabak, B. (1993) Mirditi između Italijana, arbanaških nacionalista i Srba 1918-1921. Istorija 20. veka, vol. 11, br. 1-2, str. 35-51
Hrabak, B. (1998) Poslednji dani kralja Nikole. u: Kralj Nikola - ličnost, djelo i vrijeme, Podgorica, knj. I, 117-18
Hrabak, B. (2001) Političko okupljanje 'južnih muslimana' - predhistorija organizacije Džemijeta. u: Tutinski zbornik, vol. 1, 81
Hrabak, B. (1993) Tursko - kemalistička orijentacija sandžačkih i drugih prvaka Džemijeta 1919-1923. u: Simpozijum: Seoski dani Sretena Vukosavljevića, 15, Prijepolje, 128
Hrabak, B. (2001) Kralj Nikola i njegove pristalice prema Arbanasima. Srpska slobodarska misao, vol. 2, mart - april 113-14
Hrabak, B. (1987) Kačaci u bivšem Novopazarskom sandžaku - Staroj Raški 1918-1928 godine. u: Simpozijum - Seoski dani Sretena Vukosavljevića (7)
Hrabak, B. (1992) Italijanska okupacija Albanije oktobra - decembra 1918. i borba Esad - paše Toptanija, Srbije i Grčke protiv nje. Vranjski glasnik, vol. 24-25
Hrabak, B. (1991) Stanje na Jugoslovensko-arbanaškoj granici na sektoru Metohije i Makedonije u prvoj polovini i u leto 1919. godine. u: Kosmet, Zbornik radova, Priština
Hrabak, B. (1998) Prizrenska arbanaška liga - 1878-1881. Beograd: autor
Hrabak, B. (1922) Italijanska okupacija decembra 1918. i borba Esad - paše Toptanija, Srbije i Grčke protiv nje. Vranjski glasnik, XIX-XX
Hrabak, B. (1997) Frankovačka emigrantska secesionistička organizacija i hrvatska legija u Mađarskoj (1919-1921). Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 56, str. 97-123
Jelić, M. (1933) Albanija - zapisi o ljudima i događajima. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Kodra, M. Die Verbindungen und Zusamenarbeit des makedonischen und albanischen Volkes vom Anfang in XX Jahrhundert bis zum Ende des ersten Weltkrieged. 373 strana separata
Kokalari, H. (1943) Kossovo. Tirane
Mousset, A. (1930) L'Albanie devant l'Europe (1919-1929). Paris
Pastotelli, P. (1970) L'Albania nella politica extera italiana, 1918-1920. Napoli
Todorović, D. (1979) Jugoslavija i balkanske države 1918-1923. Beograd
Todorović, D. (1973) Pitanje uspostavljanja diplomatskih odnosa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Republike Turske 1923-1925. Balcanica, br. 4, str. 265-289
Vujović, D. (1960) Oslobođenje Skadra 1918 godine i stanje na crnogorsko-albanskoj granici. Istorijski zapisi, Podgorica, br. 1, 105
Zajmi, T. (1964) La Deuzième ligue de Prizrend. Bruxelles
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka