Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 4, str. 259-281
Model snaga ABH službe za otklanjanje posledica primene radiološkog oružja u terorističke svrhe
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVojska Srbije, Kopnena vojska
Sažetak
Savremeni terorizam, u poslednje vreme, karakteriše težnja ka upotrebi oružja za masovno uništavanje (u daljem radu OMU), kao jedan od najozbiljnijih scenarija ugrožavanja bezbednosti. Teroristima na raspolaganju stoji različit izbor OMU koje se razlikuje po svojim karakteristikama i načinu primene. Sa druge strane, upotreba OMU od strane terorista mogla bi da prouzrokuje nesagledive posledice po ljude i materijalna dobra. Upravo zbog povećane pretnje upotrebe radiološkog oružja u terorističke svrhe, krajem XX veka ono je uvršćeno u OMU, iako je njegova upotreba razmatrana mnogo ranije. Međutim, pokušaji terorističkih grupa da dođu do radioaktivnog materijala, kao i nastojanja nekih država da osvoje nuklearnu tehnologiju, suočavaju čovečanstvo sa novim problemima. Takođe, nije isključena ni mogućnost dolaska do greške u rukovanju radiološkim materijalom, izazvane ljudskim ili tehničkim faktorom, što može dovesti do nesagledivih posledica. Jedinicama Vojske Srbije, u okviru dodeljenih misija, definisani su i zadaci koji se odnose na obezbeđenje društva od posledica upotrebe OMU. Atomsko-biološko-hemijska služba, kao specijalizovana služba Vojske Srbije za realizaciju ovih zadataka, spremna je da bude deo jedinstvenog sistema Republike Srbije za upravljanje rizikom od eventualne upotrebe radiološkog oružja. U dosadašnjim aktivnostima, jedinice ABH službe pokazale su visoku stručnost za rešavanje najsloženijih situacija iz ove oblasti. Međutim, ne postoji dovoljno podataka kako modelovati jedinice ABH službe u slučaju dejstva radiološkim oružjem od strane terorističkih grupa ili organizacija u miru, što je ujedno i cilj ovog rada. Modelovanjem radiološkog udesa i primenom metode analitičkih hijerarhijskih procesa (AHP) data je varijanta upotrebe privremenog sastava ABH službe za rešavanje konkretnog problema.
Reference
*** (2012) Doktrina operacija Vojske Srbije. Beograd: Medija Centar 'Odbrana'
*** (2008) Uputstvo za obezbeđenje Vojske Srbije od nuklearnih i hemijskih udesa u miru - privremeno. Beograd: Generalštab Vojske Srbije
*** (2012) Zakon o vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 111/2009, 92/2011, 93/2011
*** (2016) Doktrina komandovanja u Vojsci Srbije - privremena. Beograd: Generalštab Vojske Srbije
*** (2007-2018) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 116/2007, 88/2009, 101/2010, - dr. zakon, 10/2015, 88/2015 - odluka US i 36/2018
*** (2006) NATO priručnik. Brisel, Belgija, 1110
*** (2014) Pravilo bataljon atomsko-hemijsko-biološke odbrane - privremeno. Niš: Komanda Kopnene vojske
Allison, G. (2004) Nuclear Terrorism - The Ultimate Preventable Catastrophe. New York: Owl Books
Becker, S.M., Middleton, S.A. (2008) Improving Hospital Preparedness for Radiological Terrorism: Perspectives From Emergency Department Physicians and Nurses. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 2(03): 174-184
Cvetković, V., Filipović, M. (2017) Vanredne situacije izazvane upotrebom radiološkog oružja u terorističke svrhe: stvarnost ili imaginacija. u: Konferencija sa međunarodnim učešćem - 'Ekološka bezbednost i zaštita na radu', Beograd
Danigen, D.F. (1993) Kako voditi rat - opšti priručnik za savremeno ratovanje - oružje, oružane snage i taktika celog sveta. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Ferguson, C.D., Potter, W.C. (2004) The four faces of nuclear terrorism. Monterey: Center for non-proliferation studies, Monterey Institute
Filipović, V. (2018) Modelovanje snaga atomsko-biološko-hemijske službe na otklanjanju posledica upotrebe radiološkog oružja u terorističke svrhe. Beograd: Univerzitet odbrane - Škola nacionalne odbrane, završni rad
Indic, D.R. (2012) Possibility of the development of a Serbian protection system against chemical accidents. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 4, str. 133-146
Inđić, D. (2014) Model angažovanja jedinica ABH službe na otklanjanju posledica hemijskog udesa. Beograd: Univerzitet odbrane, Vojna akademija, doktorska disertacija
Inđić, D.R., Luković, Z.T., Mučibabić, S.D. (2014) Model angažovanja jedinica ABH službe prilikom hemijskog udesa. Vojnotehnički glasnik, vol. 62, br. 1, str. 23-41
Inđić, D.R., Rutić, S.Z., Ivanković, N.D. (2016) Modelovanje međunarodnih snaga atomsko-biološko-hemijske odbrane prilikom primene hemijskog oružja u terorističke svrhe. Vojnotehnički glasnik, vol. 64, br. 4, str. 987-1008
Inđić, D.R. (2012) Mesto jedinica ABH službe u obezbeđenju od hemijskih udesa. Vojno delo, vol. 64, br. 1, str. 288-307
Saaty, T.L. (1980) The analytic hierarchy process. New York, itd: McGraw-Hill
Tofler, A. (1998) Rat i antirat. Beograd: Paideia
Zimmerman, P., Loeb, C. (2004) Dirty bombs: The threat revisited. u: Defense Horizons, Washington, Vol. 38
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1804259I
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.