Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 4, str. 987-1008
Modelovanje međunarodnih snaga atomsko-biološko-hemijske odbrane prilikom primene hemijskog oružja u terorističke svrhe
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bSerbian Armed Forces, CBRN Centre, Training Command, Kruševac

e-adresavladaindjic@mts.rs, srdjan.rutic@gmail.com, negovan.ivankovic@gmail.com
Ključne reči: međunarodne snage; terorizam; ABH odbrana; oružje; nuklearno; hemijsko
Sažetak
Ubrzani tehničko-tehnološki razvoj Ijudske civilizacije, tokom dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka, suštinski je doprineo neravnomernoj podeli ukupnih svetskih resursa. Takva raspodela resursa dovela je do čestih oružanih sukoba koji su imali za posledicu upotrebu konvencionalnog oružja, ali i oružja za masovno uništavanje. Za razliku od konvencionalnog oružja, ovo oružje poseduje jedinstvene karakteristike koje ga čine veoma atraktivnim za upotrebu u terorističke svrhe. Najbolji primer predstavlja teroristički napad u martu 1995. godine, kada je sekta ,,Aum Sinrikjo' u tokijskom metrou primenila sarin (toksičnu hemikaliju iz grupe smrtonosnog hemijskog oružja), zbog čega je umrlo 12, a intoksikovano preko 5.000 lica.Cilj ovog rada je prikaz modela upotrebe međunarodnih snaga atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO) u slučaju primene hemijskog oružja u terorističke svrhe. Prilikom određivanja kriterijuma za izbor modela snaga ABHO korišćeno je mišljenje eksperata, a za dobijanje optimalnih rezultata primenjena je metoda analitičkih hijerarhijskih procesa. Dobijeni rezultati mogu se koristiti, kao polazna osnova, za modelovanje snaga ABHO na međunarodnim vežbama sa sličnim sadržajem.
Reference
Inđić, D. (2014) Model angažovanja jedinica ABH službe na otklanjanju posledica hemijskog udesa. Beograd: Vojna akademija
Inđić, D.R., Luković, Z.T., Mučibabić, S.D. (2014) Model angažovanja jedinica ABH službe prilikom hemijskog udesa. Vojnotehnički glasnik, vol. 62, br. 1, str. 23-41
Lazarević, I., Radovanović.R. (2015) Terorizam oružjem za masovno uništavanje. Beograd: Kriminalističko policijska akademija
Lazarević, I., Senić, Ž., Eminović, G. (2003) Terorizam NHB sredstvima. Bilten ABHO, Kruševac, 14
Luković, Z., Milenković, Z., Marinković, G. (2004) Privremeno uputstvo za procenu i prognozu hemijske situacije pri udesima sa opasnim materijama i pri dejstvu po objektima u kojima se nalaze opasne materije. Beograd: GŠ VSiCG Sektor KoV, Uprava ABHO
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW (1998) Chemical disarmament. Hague, Basic Facts. p.2
Petković, M.V. (2009) Terorizam - rat u kontinuitetu. Vojno delo, vol. 61, br. 4, str. 248-275
Rutić, S. (2009) Obrazovne potrebe starešinskog kadra Vojske Srbije za upravljanje u udesima sa opasnim materijama. Niš: Fakultet zaštite na radu
Rutić, S., Milošević, J. (2015) Obrazovanje za upravljanje rizicima u životnoj sredini izazvanih hemijskim opasnostima i pretnjama. u: Naučni skup Šest decenija Škole nacionalne odbrane, Beograd: Vojna akademija
Wilkinson, P. (1986) Terrorism and the liberal state. New York, itd: New York University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/vojtehg64-10402
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0