Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 1, str. 213-235
Procena uticaja udesa izazvanih opasnim materijama na kasarnu 'Car Lazar' u Kruševcu
aVojska Srbije, Komanda za obuku, Centar ABHO, Kruševac
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresasrdjan.rutic@gmail.com, vladaindjic@mts.rs
Sažetak
U radu je izvršena analiza rizika od udesa izazvanih opasnim materijama u drumskom i železničkom saobraćaju u gradu Kruševcu. Definisane su kritične tačke i izvršena je analiza mogućnosti nastanka udesa pri transportu opasnih materija, kao i procena njihovog uticaja na kasarnu 'Car Lazar' u Kruševcu. Zaključeno je da je kasarna veoma ugrožena od mogućnosti nastanka udesa izazvanih opasnim materijama u drumskom i železničkom saobraćaju, pa naročitu pažnju treba obratiti na obezbeđenje od takvih udesa.
Reference
*** (1994) Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica. Službeni glasnik RS, br. 60
*** (2008) Privremeno uputstvo za obezbeđenje Vojske Srbije od nuklearnih i hemijskih udesa u miru. Beograd: GŠ VS, Uprava za operativne poslove
Bursać, Ž., Galović, I., Hrvačić, N., Kocijan, S. (1990) Opasne tvari - mjere sigurnosti, sprečavanje, saniranje posljedica. Zagreb: Zavod za općenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu
Luković, Z., Milenković, Z., Marinković, G. (2004) Privremeno uputstvo za procenu i prognozu hemijske situacije pri udesima sa opasnim materijama i pri dejstvu po objektima u kojima se nalaze opasne materije. Beograd: GŠ VSiCG Sektor KoV, Uprava ABHO
Rutić, S. (2009) Obrazovne potrebe starešinskog kadra Vojske Srbije za upravljanje u udesima sa opasnim materijama. Niš, magistarska teza
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg64-6795
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0