Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 1, br. 2, str. 143-148
Laparoskopski pristup lečenju inflamatornog miofibroblastnog tumora slezine, prikaz slučaja i pregled literature
aKlinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Beograd, Srbija
bPoliklinika "Health Care", Beograd
cOpšta bolnica "Stefan Visoki", Smederevska Palanka

e-adresan.grubor@yahoo.com
Sažetak
Uvod: Benigni tumori slezine su retko oboljenje. Njihova patogeneza i klinička prezentacija predstavljaju dijagnostički i hirurški izazov, u smislu postavljanja prave dijagnoze i odabira adekvatnog hirurškog pristupa. Prikaz slučaja: U našem radu predstavljamo pacijentkinju staru 45 godina koja je započela ispitivanje zbog nespecifičnih tegoba u vidu povremenih bolova u levom gornjem kvadrantu abdomena. Vrednosti laboratorijskih parametara su bile u granicama normale, a preoperativna radiološka dijagnostika ukazivala je na postojanje promene u slezini koja je odgovarala tumoru. Shodno nalazu preoperativne dijagnostike, odlučili smo se za laparoskopsku splenektomiju. Postoperativni tok je protekao bez neželjenih događaja, a na otpustu pacijentkinji je propisana neophodna vakcinacija i antibiotska profilaksa. Zaključak: Miofibroblastni tumor slezine predstavlja nepoznanicu u smislu nastanka, sa veoma oskudnom i nespecifičnom prezentacijom simptoma, te se uvek mora ozbiljno pristupiti svakom pojedinačnom slučaju. Laparoskopija zauzima značajno mesto u lečenju ovog oboljenja, s obzirom na sve prednosti minimalno invazivnog pristupa u odnosu na otvorenu hirurgiju.
Reference
Adrian, P.E., Eduardo, T.M. (2015) Spleen. New York: McGraw-Hill Education, Tenth edition, xviii
Chatzoulis, G., Passos, I.D., Ioannidis, K., Georgopoulos, C., Spyridopoulos, P. (2018) Inflammatory Pseudotumor of the Spleen. Hellenic Journal of Surgery, 90(1): 52-54
Cotelingam, J.D., Jaffe, E.S. (1984) Inflammatory pseudotumor of the spleen. American Journal of Surgical Pathology, 8(5): 375-380
Ding, Y., Yang, H., Zhang, D., Guo, F., Wang, J., Li, Y., et al. (2019) Diagnosis and treatment of inflammatory myofibroblastoma in children and adolescents. Chinese Medical Journal, 132(9): 1110-1112
Fieldman, L., Munshi, A., Al-Mahroos, M., Fried, G. (2019) The spleen. u: Maingot's abdominal operations, New York: McGraw-Hill, 13th ed., 1239-49
Georgia, M., Rady, K., Prince, H.M. (2015) Inflammatory Pseudotumor of the Spleen. Hematol Rep, 7(2): 5905
Gonzalez-Urquijo, M., Rodarte-Shade, M., Gil-Galindo, G. (2020) Splenic Primary Solid Tumors: Does a Preoperative Histopathology Diagnosis Really Matter?. American Surgeon, 87(2): 316-320
Hsu, C., Lin, C., Yang, T., Chang, H. (2008) Splenic inflammatory pseudotumor mimicking angiosarcoma. World Journal of Gastroenterology, 14(41): 6421-4
Ma, Z., Tian, X., Ma, J., Yong-Fu, Z. (2013) Inflammatory pseudotumor of the spleen: A case report and review of published cases. Oncology Letters, 5(6): 1955-1957
Milosavljević, V., Tadić, B., Grubor, N., Erić, D., Matić, S. (2020) Laparoscopic Vs. Open Surgery in Management of Benign Neoplasms of Spleen-Single Institution Experience. Indian Journal of Surgery, 82(3): 355-359
Misiakos, E.P., Bagias, G., Liakakos, T., Machairas, A. (2017) Laparoscopic splenectomy: Current concepts. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy, 9(9): 428-37
Noguchi, H., Kondo, H., Kondo, M., Shiraiwa, M., Monobe, Y. (2000) Inflammatory Pseudotumor of the Spleen: A Case Report. Japanese Journal of Clinical Oncology, 30(4): 196-203
Siewert, B., Millo, N.Z., Sahi, K., Sheiman, R.G., Brook, O.R., Sun, M.R.M., et al. (2018) The Incidental Splenic Mass at CT: Does It Need Further Work-up? An Observational Study. Radiology, 287(1): 156-166
Toumi, O., Ammar, H., Chhaidar, A., Gupta, R., Korbi, I., Nasr, M., et al. (2017) Inflammatory Pseudotumor of Spleen: A Case Report. Clin Surg, 2:1679
Wang, B., Xu, X., Li, Y.C. (2019) Inflammatory myofibroblastic tumor of the spleen: A case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol, 12(5): 1795-1800
Wang, Z., Zhao, X., Li, K., Yao, W., Dong, K., Xiao, X., et al. (2016) Analysis of clinical features and outcomes for inflammatory myofibroblastic tumors in China: 11 years of experience at a single center. Pediatric Surgery International, 32(3): 239-243
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/SMCLK2002143G
primljen: 06.10.2020.
revidiran: 31.10.2020.
prihvaćen: 03.11.2020.
objavljen onlajn: 25.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka