Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 44, br. 1, str. 74-80
Uticaj fungicida na komponente prinosa graška
aBiogenesis d.o.o, Bačka Topola
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
dUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet + Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

e-adresamelitafeldezdi@yahoo.com
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Sažetak
Poslednjih nekoliko godina grašak se kod nas gaji na većim površinama (11 533 ha) i predstavlja osnovnu sirovinu za prerađivačku industriju. Međutim, u proizvodnji ove značajne povrtarske biljke u našim agroekološkim uslovima plamenjača graška (Peronospora viciae) se sve češće javlja. U povoljnim godinama za razvoj patogena, pričinjava ozbiljne štete, smanjenjem prinosa do 50%. Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače na grašku u našoj zemlji nema registrovanih preparata. Otuda su u ispitivanja uključena tri preparata na bazi aktivnih materija: fosetil-aluminijum, metalaksil-M + mankozeb, hlorotalonil + metalaksil-M, i tri sorte graška (Tamiš, Dunav i Mali provansalac). Uticaj fungicida na komponente prinosa meren je preko broja mahuna, broja zrna i mase zrna/biljka (g) i masa kg/ha. Rezultati ukazuju da, na broj mahuna/biljka visoko značajno utiče sorta, na broj zrna/biljka značajno utiču i sorta i interakcija sorta i fungicidi, na masu zrna/biljka visoko značajni uticaj su imale i sorta i interakcija sorta i primenjeni fungicidi.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka