Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 52, br. 1, str. 7-13
Uticaj faza zrelosti ploda i momenta vađenja semena na kvalitet semena plavog patlidžana (Solanum melongena L.)
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresaadam.takac@nsseme.com
Projekat:
Stvaranje sorata i hibrida povrća za gajenje na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (MPNTR - 31030)

Sažetak
Plavi patlidžan (Solanum melongena L.) je povrće iz familije Solanaceae čiji plodovi se koriste u ljudskoj ishrani. U Republici Srbiji se proizvodi iz rasada, a količina utrošenog semena za proizvodnju rasada zavisi od klijavosti i apsolutne mase semena i kreće se od 250-350 g za 1 ha useva. Cilj ovog rada je bio da se utvrdi uticaj faza zrelosti ploda i dužine čuvanja ubranog ploda na semenske kvalitete plavog patlidžana. Seme je vađeno iz plodova koji su dostigli tehnološku zrelost, iz poluzrelih plodova i iz botanički zrelih plodova. Nakon vađenja semena ispitana je energija klijanja, klijavost i apsolutna masa semena. Deo ubranih plodova je ostavljen da stoji 10 i 20 dana, a potom je vađeno seme i ispitani su isti semenski kvaliteti. Ustanovljeno je da seme iz plodova u tehnološkoj zrelosti imalo klijavost oko 25%. Kod semena iz poluzrelih plodova klijavost se naglo povećala sa 2% (seme vađeno nakon berbe) na 88% (seme vađeno 20 dana nakon berbe). Seme dobijeno iz botanički zrelih plodova imalo je maksimalnu klijavost stajanjem ploda 20 dana nakon berbe i iznosila je 99%. Kod svih ispitivanih varijanti stajanjem ploda apsolutna masa semena se povećavala, a iz botanički zrelih plodova dostigla je 5,48 g.
Reference
Chen, N.C., Li, H.M. (1995) Cultivar and seed production of eggplant. Asian vegetable research and development center, Shanhua, Tainan, Taiwan. str. 1-12, Roc
Ćirkova-Georgijevska, M., Šljivančanin, D., Marković, V., Miladinović, Ž., Martinovski, Đ., Lovković, J. (1989) Stanje i perspektive za razvoj proizvodnje semena povrća u Jugoslaviji. Semenarstvo, (6): 53-61
Demir, I., Mavi, K., Sermenli, T., Ozcoban, M. (2002) Seed Development and Maturation in Aubergine (Solanum melangena L.). Gartenbauwissenschaft, Stuttgart, 67(4): 148-154
FAO (2014) FAOSTAT database. http://faostat.fao.org, September
Gvozdenović, Đ., Červenski, J., Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M., Jovićević, D., Bugarski, D., Takač, A. (2011) Semenarstvo povrća. u: Semenarstvo, str. 173-220
Gvozdenović, Đ., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M., Červenski, J., Takač, A., Jovićević, D. (2008) Doprinosi unapređenju povrtarske proizvodnje za 70 godina rada Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 113-129
Milošević, M., Ćirović, M. (1994) Seme. Novi Sad: Institute of Field and Vegatable Crops
Passam, H.C., Theodoropoulou, S., Karanissa, T., Karapanos, I.C. (2010) Influence of harvest time and after-ripening on the seed quality of eggplant. Scientia Horticulturae, 125(3): 518-520
Passam, H.C., Khah, E.M. (1992) Flowering, fruit set and fruit and seed development in two cultivars of aubergine (Solanum melongena L.) grown under plastic cover. Sci. Hortic, 51(3-4): 179-185
Passam, H.C., Makrogianni, D., Gregoriou, F., Karapanos, I.C. (2010) The size and germination of eggplant seed in relation to fruit maturity at harvest, after-ripening and ethylene aplication. Analele Universitati din Oradea-Fascicula Biologie, 17(2): 225-229
Petrov, H., Doikova, M., Popova, D. (1981) Studies on the quality of eggplant seed. Acta Hortic, (111): 273-280
Rashid, M.A., Singh, D.P. (2000) A manual on vegetable seed production in Bangladesh. u: AVRDC-USAID-Bangladesh Project. Horticulture Research Centre, Joydebpur, Bangladesh: Bangladesh Agricultural Research Institute, str. 119
Ristić, N., Todorović, V., Adžić, S., Zdravković, J. (2013) Promene klijavosti semena plavog patlidžana (Solanum melongena L.) u periodu skladištenja poreklom iz plodova različite starosti. Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 1, str. 35-42
Sękara, A., Bieniasz, M. (2008) Pollination, fertilization and fruit formation in eggplant (Solanum melongena L.). Acta Agrobotanica, 61(1): 107-113
Takač, A., Gvozdenović, Đ. (2005) Plavi patlidžan. Beograd: Partenon
Yogeesha, H.S., Upreti, K.K., Padmini, K., Bhanurakash, K., Murti, G.S.R. (2006) Mechanism of seed dormancy in eggplant (Solanum melongena L.). Seed Science and Technology, 34(2): 319-325
Zdravković, J., Ristić, N., Girek, Z., Pavlović, S., Pavlović, N., Đorđević, M., Zdravković, M. (2011) Dormantnost semena selekcionih linija plavog patlidžana (Solanum melongena L.). Selekcija i semenarstvo, vol. 17, br. 2, str. 17-34
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov51-7201
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka