Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 4, str. 25-40
Kontinuitet poslovanja kao funkcija korporativne bezbednosti - studija slučaja pandemija SARS-CoV 2
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina, Beograd, Srbija

e-adresagoran.mandic@fb.bg.ac.rs, nputnik@fb.bg.ac.rs, sandrarakic@yahoo.com
Sažetak
Kontinuitet poslovanja zauzima važno mesto kako u akademskoj sferi tako i u praktičnoj primeni koja se sprovodi u cilju obezbeđivanja funkcionalnosti pravnog lica. Mnogostruko složeni faktori i pretnje koji oblikuju ne samo nacionalnu već i globalnu bezbednost, značajno utiču na funkcionisanje korporacija što čini tradicionalni pristup korporativnoj bezbednosti relativno zastarelim. Cilj ovog članka je da prikaže najznačajnije diskusije u vezi sa ovim fenomenom u okviru akademske literature, kao i da identifikuje pitanja koja su od važnosti za uspešnu teorijsku nadgradnju i primenu ovog koncepta u praksi poslovanja. Autori razmatraju koncept kontinuiteta poslovanja kao jedan od značajnijih koncepata u funkciji korporativne bezbednosti, imajući u vidu izazove i pretnje sa kojima se suočavaju kompanije, a naročito one koje svoje poslovanje orijentišu ka izvozu ka inostranim tržištima. Pandemija izazvana virusom SARS - CoV 2, koja je kulminirala tokom 2020. godine, umnogome je pokazala slabosti "klasičnog" planiranja kontinuiteta poslovanja imajući u vidu da su brojne kompanije u Srbiji, ali i u svetu obustavile u potpunosti svoje proizvodne procese. Zbog toga će u ovom radu na primeru pandemije delom biti identifikovane dosadašnje slabosti, kao i preporuke kojima bi se osigurao kontinuitet radnog procesa i time ostvarila funkcionalnost korporacija.
Reference
Arsovski, S., Milićević, R. (2010) Menadžment kontinuitetom poslovanja i kvalitet života. u: Festival kvaliteta - Nacionalna konferencija o kvalitetu života (5.), Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, Rad prezentovan na
Belaj, D. (2020) Konceptualni model osiguranja kontinuiteta poslovanja temeljen na analizi rizika. Koprivnica: Sveučilište Sjever
Botha, J., von Solms, R. (2004) A cyclic approach to business continuity planning. Information Management & Computer Security, 12(4), 328-337
Briggs, R., Edwards, C. (2006) The business of Resilience: Corporate Security for the 21th Century. London: Demos
Carnevale, J., Hatak, I. (2020) Employee adjustment and well-being in the era of COVID-19: Implications for human resource management. Journal of Business Research, 116, 183-187 https://www.researchgate.net/publication/341557520_Employee_Adjustment_and_Well-Being_in_the_Era_of_COVID-19_Implications_for_Human_ Resource_Management (02.03.2021.)
Cerullo, V., Cerullo, M.J. (2004) Business Continuity Planning: A Comprehensive Approach. Information Systems Management, 21(3): 70-78
Deloitte (2020) COVID-19: Managing Risks and Ensuring Business Continuity. available at: https://www2.deloitte.com/rs/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-riskand-ensuring-business-continuity.html (04.04.2021.)
Donthu, N., Gustafsson, A. (2020) Effects of COVID-19 on business and research. Journal of Business Research, 117: 284-289
Goldstein, M., Gonzalez, P.M., Sreelakshmi, P., Wimpey, J. (2020) The Global State of Small Business during COVID-19: Gender Inequalities. available at: https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/global-state-small-business-during-covid-19-genderinequalities (23.03.2021.)
Halibozek, E., Kovacich, G.L. (2003) The manager's handbook for corporate security: Establishing and managing a successful assets protection program. Butterworth-Heinemann
Labus, M. (2020) Model adaptivnog upravljanja kontinuitetom elektronskog poslovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
Lippert, R.K., Walby, K., Steckle, R. (2013) Multiplicities of corporate security: Identifying emerging types, trends and issues. Security Journal, 26(3), 206-221
Petersen, K. (2013) The corporate security professional: A hybrid agent between corporate and national security. Security Journal, 26(3): 222-235
Sheth, J. (2020) Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die?. Journal of Business Research, 117: 280-283
Williams, J. (2005) Reflections on the Private Versus Public Policing of Economic Crime. British Journal of Criminology, 45(3): 316-339
Wolf, K., Deitelhoff, N., Engert, S. (2007) Corporate security responsibility: Towards a conceptual framework for a comparative research agenda. Cooperation and Conflict, 42(3): 294-320
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2104025M
primljen: 16.06.2021.
prihvaćen: 17.08.2021.
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka