Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 53-73
Balkan na razmeđu vekova - od epohe ratova do evropskih integracija
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija

e-adresan.putnik@fb.bg.ac.rs
Sažetak
Region Balkana bio je poprište brojnih sukoba tokom XX veka. U prvoj polovini prošlog veka na ovom prostoru vođena su dva balkanska i dva svetska rata. U poslednjoj deceniji XX veka, na prostoru bivše Jugoslavije, vođeni su oružani sukobi koji su prouzrokovali niz još uvek nerešenih međunarodnih sporova. Sa druge strane, ne bi trebalo prenebregnuti istorijsku činjenicu da se balkanski narodi nisu samo sukobljavali i ratovali. Oni su takođe opštili i sarađivali jedni s drugima, tako da je kultura međusobne saradnje duboko utkana u njihov identitet. Danas, na razmeđu vekova, države Balkana karakteriše proces tranzicije i nastojanje da se ponovo uspostavi, tj. unapredi regionalna saradnja. Zajednički cilj svih država na Balkanu jeste integracija u Evropsku uniju. Međutim, specifičnosti balkanskog regiona (etničke tenzije, ksenofobija, nizak stepen međudržavnog poverenja, nerazvijena ekonomija) otežavaju proces unapređivanja regionalne saradnje. Pojedini teoretičari promovišu tezu da balkanski narodi treba da tragaju za formulom modernizacije i razvoja, međusobne saradnje i integracija, nasuprot uvreženim nastojanjima da se prekroji prošlost. Preduslov za ostvarivanje navedenih ciljeva jeste odricanje balkanskih naroda od pogubnih ideoloških doktrina "krvi i tla" i vere u rešenje problema nasilnim putem.
Reference
Babić, B. (1996) Prelaz u tranziciji. Beograd: Prometej
Brown, E. (1996) The international dimensions of internal conflict. Cambridge: MIT Press
Bžežinski, Z. (1997) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Cvijić, J. (1987) Balkansko poluostrvo. u: Sabrana dela, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, knjiga 2
Delević, M. (2007) Regional cooperation in the Western Balkans. Paris: European Union - Institute for Security Studies, EU-ISS Chaillot Paper, No. 104, July
Dragičević, A. (2001) Sukobi u sferi rada. Beograd: IFDT
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Karpinski, J. (1998) Konflikti i politika. Beograd: Građanske inicijative
Klare, M., Chandrain, Y. (1998) World security: Challenges for new century. New York: St. Martin's Press
Lopandić, D. (2001) Regionalne inicijative u Jugoistočnoj Evropi. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Matić, B. (1995) Tajna Balkana - monografija o geopolitici. Beograd: Studentski kulturni centar
Milašinović, R., Milašinović, S. (2007) Osnovi teorije konflikata. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti
Minic, J., Pagliani, P. (2007) Regional cooperation from the human development perspective. UNDP
Mitrović, L. (2007) Nove forme strukturalnih nejednakosti u svetu, regionalna subglobalizacija i zavisna modernizacija Balkana. Ekonomika, vol. 53, br. 1-2, str. 84-98
Mitrović, L.R. (2000) Balkan - granica i most među narodima. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Mitrović, L.R. (2003) Savremeni Balkan u ključu sociologije društvenih promena - prilozi sociologiji globalnih i regionalnih procesa. Beograd: Centar za jugoistočno evropske studije
Mitrović, L.R., ur. (2004) Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU - balkanska raskršća i alternative (Regional development, and integration of the Balkans into the structure of EU). Niš: Filozofski fakultet - Institut za sociologiju
Petković, T. (2006) Globalna ekonomija i poslovna diplomatija. Čačak: Visoka poslovna škola
Stojanović, T. (1995) Balkanska civilizacija. Beograd: Centar za geopolitiku
Stojković, M. (1997) Smirivanje posle oluje. Vojska, oktobar
The Strength of Diversity (2005) Human development report Serbia. Belgrade: UNDP
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograd: Krug Commerce
Živanov, S. (1996) Osobenosti reformi u Rusiji. u: Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive, Beograd: Institut društvenih nauka (IDN), referat na skupu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1801053X
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka