Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 72, br. 5, str. 458-462
Iglov sindrom
Klinički centar Vojvodine, Klinika za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju, Novi Sad

e-adresaivanamijatoff@gmail.com
Sažetak
Uvod. Iglov sindrom se definiše kao skup simptoma nastao usled elongacije stiloidnog nastavka ili mineralizacije stilohioidnog kompleksa koji se sastoji od: stiloidnog nastavka, stilohioidnog ligamenta i malog roga hioidne kosti. To je redak entitet koji obično se u kliničkoj praksi slučajno dijagnostikuje. Karakterišu ga simptomi u vidu rekurentnog bola u predelu grla i lica, disfagija, odinofagija, osećaj stranog tela u grlu, otalgija i bol u vratu. Iglov sindrom leči se konzervativno (ubrizgavanje lokalnog anestetika u stiloidni nastavak i stilomandibularni ligament) ili hirurški. Sama patogeneza i lečenje ovog sindroma uzrok su mnogobrojnih debata, i ostavljene su različite teorije. Prikaz slučaja. Prikazali smo dva bolesnika sa slučajno dijagnostikovanim Iglovim sindromom. Prikazana su dva tradicionalna hirurška pristupa stiloidektomije (uklanjanja izduženog dela stiloidnog nastavka): intraoralni pristup i ekstraoralni pristup. Bolesnici su bili muškarci, starosti 49 i 34 godine sa bilateralnim i unilateralnim produženim stiloidnim nastavkom. Kod prvog bolesnika urađena je unilateralna desna stiloidentomija intraoralnim pristupom, a kod drugog desna stiloidektomija ekstraoralnim pristupom. U oba slučaja postoperativni tok bio je uredan, bez navođenja tegoba sa redovnim postoperativnim kontrolnim pregledom Zaključak. Obe hirurške tehnike (intraoralnim i ekstraoralnim pristupom) imaju mnogo prednosti i nedostataka. Veruje se da je dužina stiloidnog nastavka ili kalcifikovani stilohioidni ligament odlučujući parametar za izbor tehnike i pristupa.
Reference
Bafaqeeh, S.A. (2000) Eagle syndrome: Classic and carotid artery types. J Otolaryngol, 29(2): 88-94
Balcioglu, H.A., Kilic, C., Akyol, M., Ozan, H., Kokten, G. (2009) Length of the styloid process and anatomical implications for Eagle's syndrome. Folia Morphol (Warsz), 68(4): 265-70
Blythe, J.N.St.J., Matthews, N.S., Connor, S. (2009) Eagle’s syndrome after fracture of the elongated styloid process. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 47(3): 233-235
Ceylan, A., Köybaşioğlu, A., Çelenk, F., Yilmaz, O., Uslu, S. (2008) Surgical Treatment of Elongated Styloid Process: Experience of 61 Cases. Skull Base, 18(05): 289-295
Chase, D.C., Zarmen, A., Bigelow, W.C., McCoy, J.M. (1986) Eagle's syndrome: A comparison of intraoral versus extraoral surgical approaches. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, 62(6): 625-629
Chrcanovic, B.R., Custódio, A.L.N., de Oliveira, D.R.F. (2009) An intraoral surgical approach to the styloid process in Eagle’s syndrome. Oral and Maxillofacial Surgery, 13(3): 145-151
Diamond, L.H., Cottrell, D.A., Hunter, M.J., Papageorge, M. (2001) Eagle's syndrome: A report of 4 patients treated using a modified extraoral approach. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 59(12): 1420-1426
Eagle, W.W. (1937) Elongated styloid process: Report of two cases. Arch Otolaryngol, 25:584-7
Eagle, W.W. (1948) Elongated styloid process: Further observations and a new syndrome. Arch Otolaryngol, 47:630-40
Evans, J.T., Clairmont, A.A. (1976) The nonsurgical treatment of Eagle's syndrome. Eye Ear Nose Throat Mon, 55(3): 94-5
Fini, G., Gasparini, G., Filippini, F., Becelli, R., Marcotullio, D. (2000) The long styloid process syndrome or Eagle's syndrome. J Craniomaxillofac Surg, 28(2): 123-7
Gaillard, F. (2010) Styloid apporatus. Avalailable at website: www.radiopaedia.org/images410772
Gokce, C., Sisman, Y., Sipahioglu, M. (2008) Styloid Process Elongation or Eagle's Syndrome: Is There Any Role for Ectopic Calcification?. European journal of dentistry / Eur J Dent, 2(3): 224-8
Kaufman, S.M., Elzay, R.P., Irish, E.F. (1970) Styloid process variation. Radiologic and clinical study. Arch Otolaryngol, 91(5): 460-3
Klécha, A., Hafian, H., Devauchelle, B., Lefèvre, B. (2008) A Report of Post-Traumatic Eagle’s Syndrome. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 37(10): 970-972
Koivumäki, A., Marinescu-Gava, M., Järnstedt, J., Sándor, G.K., Wolff, J. (2012) Trauma induced eagle syndrome. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 41(3): 350-353
Langlais, R.P., Miles, D.A., van Dis, M.L. (1986) Elongated and mineralized stylohyoid ligament complex: A proposed classification and report of a case of Eagle's syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 61(5): 527-32
Martin, T.J., Friedland, D.R., Merati, A.L. (2008) Transcervical resection of the styloid process in Eagle syndrome. Ear, nose, & throat journal / Ear Nose Throat J, 87(7): 399-401
Moffat, D.A., Ramsden, R.T., Shaw, H.J. (1977) The styloid process syndrome: Aetiological factors and surgical management. J Laryngol Otol, 91(4): 279-294
Monsour, P.A., Young, W.G. (1986) Variability of the styloid process and stylohyoid ligament in panoramic radiographs. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 61(5): 522-6
More, C.B., Asrani, M.K. (2011) Eagle’s Syndrome: Report of Three Cases. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 63(4): 396-399
Raychowdhury, R. (2011) The extra-tonsillar approach to the styloid process. British journal of oral & maxillofacial surgery / Br J Oral Maxillofac Surg, 49(6): e40-1
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/VSP1505458K
objavljen u SCIndeksu: 06.07.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Srps arh celokup lekarstvo (2008)
Stiloidni sindrom - pregled literature
Petrović Branko, i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2008)
Stilokarotidni sindrom - prikaz bolesnika
Petrović Branko, i dr.