Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 6 od 39  
Back povratak na rezultate
2012, br. 2, str. 1-12
Mehanizam deformisanja stenskog masiva oko tunela kružnog poprečnog preseka na trasi 'Kriveljska reka' izgrađenog u jednorodnoj izotropnoj stenskoj masi
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
Projekat:
Istraživanje i praćenje promena naponsko deformacionog stanja u stenskom masivu "in-sity" oko podzemnih prostorija sa izradom modela sa posebnim osvrtom na tunel Kriveljske reke i Jame Bor (MPNTR - 33021)

Ključne reči: jednorodna izotropna stenska masa; naponsko-deformacijsko stanje stenske mase
Sažetak
U radu su prikazani naponi u plastičnoj zoni prostorije kružnog poprečnog preseka izgrađenoj u jednorodnoj izotropnoj stenskoj masi. Takođe je određena veličina zone RT u kojoj se formiraju mikropukotine oko podzemne prostorije. Ta zona je određena u zavisnosti od veličine otpora podgrade i primenjenog reološkog modela analizirane stenske mase.
Reference
Černjak, I.L. (1978) Predatorasšćenije pučenija počvih gornih virabotok. Moskva: Njedra
Fisenko, G.L. (1976) Predelnije sastojanija gornih parod vokrug virabotok. Moskva: Njedra
Ljubojev, M., Popović, R., Bugarin, M. (2008) Deformacioni pritisak, krutost podgrade i karakteristike stenskog masiva trase tunela Kriveljska reka. Rudarski radovi, Bor, br. 2, str. 123-128
Ljubojev, M., Popović, R. (2006) Osnove geomehanike. Bor: RTB Bor - Institut za bakar
Popović, R., Ljubojev, M., Bugarin, M. (2008) Definisanje opterećenja na podgradu podzemne prostorije. Bakar, vol. 33, br. 1, str. 1-16
Popović, R., Ljubojev, M., Bugarin, M. (2006) Osnove postavki mehaničkih modela sadejstva podgrade sa stenskim masivom. Rudarski radovi, Bor, br. 1-2, str. 17-24
Šemjakim, E.I., Fisenko, G.L., Kurlejnja, M.V. (1986) Zonalnaja dezintegracija gornih parod vokrug podzemnih virabotok. FTPRPI
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/rudrad1202001P
objavljen u SCIndeksu: 03.09.2012.