Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 1, str. 211-235
Evropska politika i istorijski revizionizam
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju, Srbija

e-adresazdravko.deletic@pr.ac.rs
Sažetak
Radikalna promena politike i ideologije u postkomunističkim državama na jugoslovenskom prostoru izazvala je prevrednovanje nacionalnih istorija. Proizvodnja poželjne istorije ima političku podršku aktuelnih vlasti u državama nastalim razbijanjem Jugoslavije. Odlike prevrednovanja prošlosti i pisanja poželjne istorije su: antikomunizam, antijugoslovenstvo i radikalni nacionalizam. Pri tome je evidentan angažovan odnos prema antifašizmu kao nacionalnom fenomenu. Umanjuje se ili negira partizanski antifašizam, partizanski pokret i komunistička ideologija kriminalizuju se insistiranjem na stvarnim i izmišljenim zločinima, retorziji i represiji prema ideološkim protivnicima. Komunizam se bez ostatka proglašava totalitarizmom i nacionalno štetnom ideologijom. Na drugoj strani, relativizuje se ideologija i praksa subjekata kolaboracije i ulažu napori da se relativizuje odgovornost, da se kolaboracija prikaže kao nacionalna potreba. Nizom rezolucija i preporuka od 1996. do 2019. godine Parlamentarna skupština Saveta Evrope obavezala je bivše socijalističke države da preispitaju svoju prošlost, da "demontiraju" komunizam i otklone posledice komunističke vladavine, da rehabilituju žrtve kažnjavanja zbog ideoloških sukoba. Sve je na nivou teorije i antikomunističke ideologije. Nisu normirane procedure kako preispitivanje komunističke - socijalističke prošlosti treba obaviti i predloženi subjekti koji mogu kompetentno da urade reviziju istorije i otklone posledice totalitarne vladavine. Istoriju preispituje ko God hoće, rehabilitacije bez ispitivanja krivice obavljaju lokalni sudovi. Nema jasnih izjava da je revizionistička praksa uslovljena evropskim rezolucijama i deklaracijama, ali karakter i sadržaj revizionističke publicistike je u skladu sa usvojenim zahtevima.
Reference
*** (2009) Rezolucija Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu. od 2. travnja. https://www.min-kulture.hr/default.aspx ?id=15861 (6. 04. 2020)
*** (2019) Rezolucija Europskog parlamenta o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe. B9-0100/2019 https://www.europarl.europa .eu/doceo/document/B-9-2019-0100_HR.html (6. 04. 2020)
Bešlin, M. (2013) Četnički pokret Draže Mihailovića - najfrekventniji objekat istorijskog revizionizma u Srbiji. u: Samardžić Momir, Bešlin Milivoj, Milošević Srđan [ur.] Politička upotreba prošlosti - o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru, Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija (AKO), 83-141
Dragosavac, N. (2013) Prepakivanje istorije masovnim preimenovanjem beogradskih ulica. u: Samardžić Momir, Bešlin Milivoj, Milošević Srđan [ur.] Politička upotreba prošlosti - o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru, Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija (AKO), 333-351
Kuljić, T. (2006) Kultura sećanja. Beograd: Čigoja štampa
Kuljić, T. (2002) Prevladavanje prošlosti - uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Kuljić, T.Đ. (2004) Kultura sećanja - istorijat. Tokovi istorije, br. 1-2, str. 123-155
Manojlović-Pintar, O. (2006) Istorija i sećanje - studije istorijske svesti. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Milićević, N. (2007) Stvaranje nove tradicije - praznici i proslave u Srbiji 1944-1950. Tokovi istorije, br. 4, str. 169-178
Milosavljević, O. (2014) Fašizam i istorijski revizionizam. u: Petrović Milo [ur.] Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam, Beograd: Udruženje Španski borci 1936-1939, 123-128
Milošević, S. (2015) Istorijski revizionizam i tranzicija - evropski kontekst i lokalne varijacije. Reč, 85/31, 169-180
Mitrović, A. (1996) Propitivanje Klio - ogledi o teorijskom u istoriografiji. Beograd: NIU Vojska
Parlamentarna skupština (2006) Rezolucija 1481 Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope. 25. januar. Dostupno na: http://monarhisti.blogspot.com/2008/03/1481.html (9. 12. 2019)
Parlamentarna skupština (1996) Rezolucija 1096 - Mere za uklanjanje nasleđa bivših komunističkih totalitarnih sistema. 27. VI
Radanović, M. (2013) Kontroverze oko kvantifikovanja i strukturisanja stradalih u Srbiji nakon oslobođenja 1944-1945. u: Samardžić Momir, Bešlin Milivoj, Milošević Srđan [ur.] Politička upotreba prošlosti - o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru, Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija (AKO), 143-219
Radović, S. (2013) Istorijski revizionizam I imenovanje javnih prostora u savremenim balkanskim društvvima. u: Samardžić Momir, Bešlin Milivoj, Milošević Srđan [ur.] Politička upotreba prošlosti - o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru, Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija (AKO), 311-331. Dostupno na: http://www.kontrapress.com/print.php?url=Ekonomija-groba
Sekulović, A. (2013) O pravnoj valjanosti suđenja Draži Mihailoviću 1946. godine i o pravnoj valjanosti postupka za njegovu rehabilitaciju. u: Samardžić Momir, Bešlin Milivoj, Milošević Srđan [ur.] Politička upotreba prošlosti - o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru, Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija (AKO), 223-241
Stanković, Đ. (2006) Mediji i kultura sećanja. Tokovi istorije, br. 1-2, str. 265-283
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-28383
primljen: 14.09.2020.
prihvaćen: 24.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka