Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 87, br. 6, str. 327-340
Da li sudije stvaraju pravo? - Debata između Harta i Dvorkina
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
Ključne reči: Hart; Dvorkin; pravna načela; pravna pravila
Sažetak
Ovaj rad obrađuje jedno od pitanja koje je bilo deo 'Hart-Dvorkinove debate'. To je pitanje da li sudije, primenom pravnih načela, stvaraju ili otkrivaju pravo. Da bismo došli do odgovora na njega, neophodno je utvrditi koja je razlika između pravnih načela i pravnih pravila i u kakvom međusobnom odnosu ona stoje. Analizom stavova, pre svega Hartovih i Dvorkinovih, o ovom pitanju došli smo do zaključka da je ključna razlika između pravnih pravila i pravnih načela stepen opštosti i da i pravna načela mogu doći u sukob nakon kojeg jedno od njih mora prestati da važi. Što se tiče odnosa pravnih načela i pravnih pravila, može se zaključiti da su pravna načela sredstvo tumačenja pravnih pravila. Takođe je pokazano kako se primenom različitih pravnih načela na jedan te isti slučaj može doći do različitih, pa čak i suprotstavljenih rešenja. Takva situacija nameće pitanje da li sudije, primenom pravnih načela, samo otkrivaju ili pak stvaraju pravo. Pitanje je naročito važno u slučajevima u kojima pravna pravila ne nude jednoznačno ili čak bilo kakvo rešenje. U tim situacijama smatramo da sudije stvaraju pravo u onoj meri u kojoj su slobodne da izaberu jedno od više pravnih načela kojim će se voditi u donošenju odluke, jer sadržina te odluke, kao što je u radu ilustrovano primerima iz prakse, može značajno da varira u zavisnosti od načela kojem su se sudije priklonile.
Reference
Cherednychenko, O. (2008) Subordinating contract law to fundamental rights: Towards a major breakthrough or towards walking in circles?. u: Grundman S. [ur.] Constitutional Values and European Contract Law, Netherlands
Dworkin, R. (1977) Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press
Dworkin, R.M. (1986) Law's empire. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Hart, H. (2013) Pojam prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, JP 'Službeni glasnik'
Raz, Dž. (1985) Pravni principi i granice prava. Dometi, 8
Shapiro, J.S. (2007) The 'Hart-Dworkin' debate: A short guide for perplexed. http://ssrn.com/abstract=968657, 9.3.2014
Smits, J. (2007) Private law and fundamental rights: A skeptical view. http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/2006_maastricht_working_papers.html, 23.3.2014
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1506327R
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2018)
Da li sudije stvaraju pravo ili ga samo primenjuju?
Repanović Kristina

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Ronald Dvorkin - smisao objektivnog važenja vrednosnih sudova
Vujadinović-Milinković Dragica O.

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
O suštinskoj spornosti pojma prava - Galijev okvir primenjen na pojam prava
Spaić Bojan

prikaži sve [17]