Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 6, str. 169-199
Primena menadžmenta rizikom u realizaciji nastavno-obrazovnog procesa u Vojnoj akademiji
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVojska Srbije, 204. vazduhoplovna brigada, Beograd
cUniverzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd
Ključne reči: menadžment rizikom; nastavno-obrazovni proces; višekriterijumska analiza
Sažetak
U radu je prezentovan pristup primeni menadžmenta rizikom za potrebe realizacije nastave u Vojnoj akademiji. Prikazana je analiza rizika za vremenski period od početka 2014. zaključno sa krajem 2017. godine, sa aspekta povređivanja kadeta Vojne akademije prilikom realizacije sadržaja nastavno-obrazovnog procesa. Prilikom obrade podataka i rešavanja problema korišćene su metode višekriterijumske analize. Dobijeni rezultati ukazuju na vremenski period u kojem je rizik od povređivanja kadeta prilikom realizacije nastave bio najveći, odnosno rezultati omogućuju podizanje kvaliteta tretiranja rizika, u krajnjem omogućuju odabir adekvatnih preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad.
Reference
Čupić, M. (1987) Uvod u teoriju odlučivanja. Beograd: Naučna knjiga
Čupić, M., Suknović, M. (2010) Odlučivanje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, str. 129
Department of Army, Headquarters (2006) FM 5-19. Washington, pp. 3
GŠ VS (2017) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije (privremeno). Beograd, str. 84
Hertz, D.B. (1968) Risk analysis in capital investment. Harvard Business Review, Vol. 46
Hwang, C.L., Yoon, K. (1981) Multiple attribute decision-making: A state of the art survey. Berlin: Springer-Verlag
Jovanović, P. (2005) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Karović, S. (2015) Krizni menadžment. Beograd: Medija centar ,,Odbrana', str. 263
Kovačević, N., Dimitrijević, N. (2017) Analiza povreda kadeta Vojne akademije primenom višeatributivnog odlučivanja. u: Rizik i bezbednosni inženjering 2017, Kopaonik, 09-11.01
Kovačević, N.V. (2014) Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju amfibijskog transportera PTS-M. Vojnotehnički glasnik, vol. 62, br. 2, str. 166-179
Petrović, D., i dr. (2011) Menadžment i organizacija. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Savić, S., Stanković, M. (2012) Teorija sistema i rizika. Beograd: Akademska misao, str. 269
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1906169K
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2020.