Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 1, str. 186-211
Mine na teritoriji izvođenja multinacionalnih operacija
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresainz.84kula@gmail.com
Sažetak
Pripadnici Ministarstva odbrane (MO) i Vojske Srbije (VS) angažuju se u multinacionlanim operacijama (MnOp) od 26. 6. 2002. godine. Trenutno je angažovano 247 pripadnika MO i VS u ukupno 10 MnOp Ujedinjenih nacija (UN) širom sveta, u različitim ulogama. U toku svog angažovanja oni moraju poštovati određenu proceduru prilikom nailaska na neku vrstu minsko-eksplozivnih sredstava (MES). Prilikom pripreme pripadnika MO i VS za slanje u MnOp UN javlja se, kao jedan od osnovnih problema, mali broj kvalifikovanih i obučenih instruktora, kao i nedostatak neophodne literature. Članak predstavlja zbirni pregled jedne vrste MES - mina, odnosno najzastupljenijih vrsta mina koje se mogu naći na nekim od teritorija na kojima se izvode MnOp. Radi prevencije nastanka nezgoda koje prouzrokuju mine, posebna pažnja mora se posvetiti obuci, odnosno pripremi pripadnika MO i VS za učešće u MnOp UN. Rad se prevashodno zasniva na trenutno raspoloživoj literaturi, ali i na iskustvima pripadnika MO i VS koji su bili angažovani u MnOp UN.
Reference
Department of defence (2003) Ordnance items description. Kanbera, Australia, Appendix E
Kovačević, N., Popović, Ž. (2016) Consequences of use mine-explosive devices in act of terrorism. u: Conference Dani Arčibalda Rajsa, Beograd, Mart 10-11, pp. 387-393
Kovačević, N.V. (2015) Preventivne mere za bezbedan rad sa minama u multinacionalnim operacijama. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 4, str. 192-214
Landmine Monitor (2010) The international campaign to ban landmines. Canada
NATO (2010) Mine and counter mine. Turkey
Radić, V.N. (2001) Minsko ratovanje. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Uprava inžinjerije VJ (1999) Minsko-eksplozivna sredstva NATO. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Uprava inžinjerije JNA (1970) Pravilo o protivpešadijskim i protivtenkovskim minama. Beograd: Vojna štamparija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: iskustva iz prakse
DOI: 10.5937/vojtehg65-7689
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0