Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 3, str. 370-391
Naoružanje terorista
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Sažetak
Terorizam kao složeni oblik političkog nasilja je društvena pošast 21. veka, koja ne bira sredstva za ostvarenje svojih ciljeva. Osnovu ovog rada čini deskriptivni prikaz vrsta naoružanja, njihove namene, karakteristika i specifičnosti prilikom upotrebe. Prilikom obrade teme korišćena je domaća i strana literatura. Došli smo do saznanja koja se mogu implementirati u određenu vrstu preventivnih mera zaštite od raznih vrsta naoružanja koja koriste teroristi, a sve radi pobuđivanja bezbednosne svesti kod ljudi.
Reference
Bžežinski, Z. (1999) Velika šahovska ploča. Podgorica: CID
Generalštab JNA - Uprava ABHO (1968) Bojni otrovi. Beograd: Vojna štamparija
Generalštab JNA - Uprava ABHO (1976) Zaštita od NHB oružja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Jović, R. (1987) Diverzantsko-teroristička dejstva NHB oružjem. Beograd: Vojnoizdavački nastavni centar
Lazanski, M. (2001) Bin Laden protiv Amerike. Beograd: Knjiga Komerc
Lukić, Z. (2008) Današnji teroristi. BS magazin, 2, 39-41
Radosavljević, V., Belojević, G. (2011) Biološko oružje - novi pristupi u borbi protiv bioterorizma. Beograd: Medija centar Odbrana
Simeunović, D. (2010) Nacija i globalizacija. Niš: Zograf
Simeunović, D. (2010) Kritički ogled o utvrđivanju vremena nastanka terorizma i njegovim pretečama. Vojno delo, vol. 62, br. 1, str. 307-325
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd: Pravni fakultet
Simeunović, D. (1989) Političko nasilje. Beograd: Radnička štampa
Talijan, M. (2012) Bezbednosni menadžment u suprotstavljanju terorizmu i borbi protiv terorizma. Beograd: Medija centar “Odbrana”
Talijan, M. (2004) Terorizam i antiterorističke snage. Vojna štamparija
Vajt, D.R. (2004) Terorizam. Beograd: Aleksandria pres
Vilić, D., Todorović, B. (1997) Terorizmom u novi svetski poredak: Kosovo i Metohija. Beograd: Grafo Mark
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/vojdelo1703370K
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.

Povezani članci