Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 6, str. 25-45
Refleksije migrantske krize na bezbednost Republike Srbije
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bnema
Sažetak
Migrantska kriza, posledica smišljenog plana ili spleta okolnosti, događaj je koji iz temelja potresa najbogatiju konfederalnu zajednicu današnjice - Evropsku uniju, ali i sve zemlje koje se nalaze na putu migrantima. U članku su analiziran uzroci nastanka najmasovnije savremene ,,seobe naroda', kao i njene posledice po zemlje Evropske unije, ali i ostale tranzitne zemlje, s posebnim osvrtom na Republiku Srbiju, kao državu sa velikom fluktuacijom migranata. Migrantska kriza je posmatrana kroz prizmu pretnje po nacionalnu bezbednost Republike Srbije. U radu se govori i o tendencijama daljeg razvoja migrantske krize.
Reference
*** (1981) Vojni leksikon. Beograd: VIZ
*** (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, str. 1145
*** (1955) Webster's international dictionary. Springfield, Mass., USA: G&C Merriam Company, Second Edition
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Banja Luka: Romanov
Evans, G., Newnham, J. (1999) The penguin dictionary of international relations. London: Penguin Books
Greenhill, K.M. (2016) Migration as a Weapon in Theory and in Practice. Military review, 2016, 6, 6, pp. 27-36
Grupa autora (2016) Strategijsko predviđanje i izrada scenarija razvoja migrantske krize u strategijskom planiranju i rešavanju krize. Beograd: Katedra strategije/ŠNO/VA, studija slučaja
Hantington, S.P. (2004) Treći talas. Beograd: Stubovi kulture
Kovač, M. (2016) Interesi velikih sila na prostoru Balkana. Beograd: ISIKS, 30.09., strana 415
Maltus, R. (2015) Ogled o načelu razvoja stanovništva. Beograd: Službeni glasnik, strana 40
Mijalković, S., Žarković, M. (2012) Ilegalne migracije i trgovina ljudima. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Popović, Ž., Kovačević, N. (2016) Krize i krizni menadžment. Prijevor: ICDQM, 29.-30.06., strane 533-560
Simeunović, D. (2015) Migracije i nacionalni interes Srbije. Nacionalni interes, 24(3): 121-141
Stojanović, S. (2009) Globalizacija i bezbednosne perspektive sveta. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Tamagno, B. (2016) People in motion-the European migration crisis. Busidate, 24/2, pp. 4-5
Toh, H. (1978) Nasilnici. Beograd: Prosveta
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1706025K
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.