Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 7, br. 2, str. 191-206
Pozitivnopravni i uporednopravni aspekti neuračunljivosti
Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost, Niš

e-adresavukanslavkovic@yahoo. com
Sažetak
Deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti definiše duševni poremećaj kao “klinički određenu grupu simptoma bihejvioralnih obeležja, koji u većini slučajeva stvaraju patnju i sprečavaju funkcionisanje ličnosti”. Prema krivičnom zakonodavstvu većine država neuračunljivost karakterišu dva kriterijuma: biološki (medicinski) i psihološki (pravni). Biološki kriterijum označava prisustvo bolesnog stanja psihe datog lica, dok psihološki kriterijum podrazumeva odsustvo sposobnosti da se shvati značaj svojih radnji (intelektualni element) ili da se rukovodi njima (voljni element). Razlike u konstruisanju instituta neuračunljivosti u evropskim zakonodavstvima uglavnom se svode na oblast pravne tehnike. Pre svega, to se odnosi na korišćenje različitih kategorija psiholoških stanja pri opisivanju biološkog kriterijuma neuračunljivosti. Sa druge strane, određenu specifičnost ima institut neuračunljivosti u angloameričkom sistemu krivičnog prava, jer biološki kriterijum obuhvata različite forme psihopatologije. Savremenom nivou razvoja krivičnog prava i psihijatrije SAD u najvećem stepenu odgovara definicija neuračunljivosti iz Model Penal Code-a koja uvažava oba obeležja psihološkog kriterijuma.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka