Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, br. 15, str. 94-102
Zakonska regulativa u oblasti zaštite životne sredine kao faktor očuvanja turističke resursne osnove
nema
Sažetak
Turizam i životna sredina su međusobno povezani, dok zaštita životne sredine ima fundamentalan značaj za budući razvoj turističkih destinacija. Motivacija savremenih turista sve više se vezuje za destinacije koje se rukovode principima održivog razvoja, pa država, kao i lokalna zajednica treba da obrate veću pažnju na efikasnost propisa koji se odnose na očuvanje životne sredine. Iako je u Srbiji turizam identifikovan kao jedan od sektora sa najvećim potencijalom razvoja, potrebno je više uraditi na sistemu zaštite i očuvanja životne sredine, kao i na sprovođenju regulative. Usklađivanje zakona iz oblasti zaštite životne sredine sa propisima Evropske unije utiče i na turizam od koga se očekuje da ima važan udeo u budućem ekonomskom rastu zemlje.
Reference
*** Vlijanie meždunarodnogo turizma na okružajuščuju prirodnuju sredu i politika zaščity rekreacionnyh resursov regiona.
*** European tourism legislation. European Commission,
*** Governing Council of the United Nations Environment Programme. http://www.unep.org/GC/GCSS-IX/DOCUMENTS/K0583503-GCSS-IX-9-Add3.pdf, 25. oktobar 2014
*** Lisabonski ugovor Evropske unije. http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.sabor.hr%2Ffgs.axd%3Fid%3D22852&ei=RmhsVL_ONdDlaOSRgrAE&usg=AFQjCNGZBwV1a5MiEdQBVjxdlm0cePM0lQ&sig2=ffF
*** AGENDA 21.
*** Prečišćeni tekst ugovora o funkcionisanju Evropske unije.
*** (1996) Montreal declaration.
*** The Hague declaration on tourism.
*** Turizm i ëkologija.
Cvetkov, T., Vitić, A. (2007) Perspektive razvoja održivog turizma u Srbiji. Hotellink, Beograd, broj 9-10
Jovašević, D. (2009) Sistem uređenja i zaštite životne sredine u Republici Srbiji. Politička revija, vol. 8, br. 3, str. 87-110
Lazarević, Lj. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Milićević, S., Podovac, M., Jovanović, D. (2013) Održivi razvoj turizma sa posebnim osvrtom na Evropsku Uniju. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, Vrnjačka Banja, broj 1
Mrvić-Petrović, N. (2011) Krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, Posebni deo
Radojković, D., Lazić, J., Cvijanović, J.M. (2013) Globalizacija turističke industrije. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, Vrnjačka Banja, broj 1
Stanković, S. (2002) Turizam Srbije. Beograd: Srpsko geografsko društvo
Stojanović, Z., Perić, O. (2009) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Vitić-Ćetković, A., Jovanović, S., Krstić, B. (2012) Determinante unapređenja konkurentnosti turizma Crne Gore i Srbije u uslovima globalizacije. Ekonomske teme, broj 1
Vitić-Ćetković, A. (2010) Konkurentnost u savremenoj teoriji i praksi destinacionog mar- ketinga. Turističko poslovanje, Beograd, broj 6
Živković, T. (2014) O usaglašavanju nacionalnih propisa u oblasti životne sredine s pravom Evropske unije. Pravni zapisi, vol. 5, br. 1, str. 197-216
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1515094S
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2015.

Povezani članci