Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 146, br. 3-4, str. 200-202
Subakutna insuficijencija jetre nepoznate etiologije
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Klinički centar Srbije, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd

e-adresadelic_co@neobee.net
Ključne reči: subakutna insuficijencija jetre; akutnihepatitis ne-A-E; ciroza jetre; hepatička encefalopatija
Sažetak
Uvod Akutna insuficijencija jetre je redak i veoma složen klinički sindrom, nastao kao posledica iznenadne i teške disfunkcije jetre. Uzroci su brojni (virusi, lekovi, toksini, metaboličke, autoimunske i maligne bolesti) i vrlo često se ne otkriju. Prikaz bolesnika Muškarac uzrasta 40 godina razboleo se naglo sa tegobama i znacima akutnog hepatitisa, što je biohemijskim analizama i potvrđeno. Uzročnik akutnog oštećenja jetre nije dokazan. I pored preduzetih terapijskih mera, klinički tok bolesti je nepovoljan: izražen ikterus, pad sintetske funkcije jetre, razvoj hepatičke encefalopatije. U daljem, subakutnom toku bolesti dolazi do pojave ascitesa, epizoda hepatičke encefalopatije i biohemijskih pokazatelja hronične hepatocelularne insuficijencije. Posle tri meseca lečenja, u hepatičkoj komi, dolazi do smrtnog ishoda. Histopatološkim pregledom tkiva jetre potvrđena je dijagnoza dekompenzovane ciroze jetre nepoznate etiologije. Zaključak Uzrok akutne insuficijencije jetre često ostaje nejasan; potencijalne uzročnike treba tražiti u infekcijama sa nepoznatim virusima ili u izloženosti toksinima. Bolest se najčešće prezentuje kao subakutna insuficijencija sa razvojem ciroze jetre. Stepen preživljavanja je nizak.
Reference
Altinbas, A., Bechmann, L.P., Akkiz, H., Gerken, G., Canbay, A. (2017) Acute liver failure. u: Mauss S., Rockstroh J., Wedemeyer H., Berg T., Sarrazin C. [ur.] Hepatology: A clinical textbook, Hamburg: Medizin Fokus Verlag, p. 715-29
Begić-Janeva, A.Z. (1991) Patologija jetre, žučne bešike i žučnih vodova. Gornji Milanovac: Dečje novine
Bernal, W., Wendon, J. (2013) Acute Liver Failure. New England Journal of Medicine, 369(26): 2525-2534
Bernuau, J., Rueff, B., Benhamou, J. (1986) Fulminant and Subfulminant Liver Failure: Definitions and Causes. Seminars in Liver Disease, 6(02): 97-106
Delić, D. (1999) Akutna insuficijencija jetre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Delić, D., Mitrović, N., Radovanović-Spurnić, A., Stojković-Švirtlih, N., Simonović-Babić, J. (2010) Epidemiological characteristics and clinical manifestations of acute non-A-E hepatitis. Vojnosanitetski pregled, vol. 67, br. 11, str. 903-909
Kumar, R., Shalimar,, Sharma, H., Goyal, R., Kumar, A., Khanal, S., Prakash, S., Gupta, S.D., Panda, S.K., Acharya, S.K. (2012) Prospective derivation and validation of early dynamic model for predicting outcome in patients with acute liver failure. Gut, 61(7): 1068-1075
Lucke, B., Mallory, T. (1946) Fulminant form of epidemic hepatitis. Am J Pathol, 22(5): 867-945
Mas, A., Rodés, J. (1997) Fulminant hepatic failure. Lancet, 349(9058): 1081-1085
Mudawi, H.M.Y., Yousif, B.A. (2007) Fulminant Hepatic Failure in an African Setting: Etiology, Clinical Course, and Predictors of Mortality. Digestive Diseases and Sciences, 52(11): 3266-3269
Ogrady, J.G., Schalm, S.W., Williams, R. (1993) Acute liver failure: Redefining the syndromes. Lancet, 342(8866): 273-5
Reuben, A., Koch, D.G., Lee, W.M. (2010) Drug-induced acute liver failure: Results of a U.S. multicenter, prospective study. Hepatology, 52(6): 2065-2076
Scheuer, P.J. (1987) Viral hepatitis. u: Mc Sween R.N.M., Anthony P.P., Scheuer P.J. [ur.] Pathology of the Liver, Edinburg: Churchill Livingstone, p. 202-23
Stournaras, E. (2015) Herbal medicine-related hepatotoxicity. World Journal of Hepatology, 7(19): 2189
Urošević, A. (2012) Etiologija, kliničke karekteristike, faktori prognoze i histopatološki nalaz kod bolesnika sa akutnom insuficijencijom jetre. Beograd: Medicinski fakultet, magistarski rad
Wei, G., Bergquist, A., Broomé, U., Lindgren, S., Wallerstedt, S., Almer, S., Sangfelt, P., Danielsson, Å., Sandberg-Gertzén, H., Lööf, L., Prytz, H., Björnsson, E. (2007) Acute liver failure in Sweden: etiology and outcome. Journal of Internal Medicine, 262(3): 393-401
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/SARH170329124D
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2018.

Povezani članci