Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, br. 2, str. 47-67
Doprinos studija pedagogije razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga - procene praktičara
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresaehebib@f.bg.ac.rs, kovesni@f.bg.ac.rs
Projekat:
Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Ključne reči: pedagog; profesionalne kompetencije pedagoga; studije pedagogije
Sažetak
U uslovima dominacije teorijsko-praktičnog koncepta obrazovanja usmerenog na razvoj kompetencija, u oblasti visokog obrazovanja studijski programi koncipiraju se na temeljima prethodno definisanih profesionalnih kompetencija koje treba razvijati kod studenata. Ostvarivanje profesionalne uloge pedagoga, zbog njene složenosti, podrazumeva razvijenost brojnih i različitih kompetencija. Jedan od najvažnijih faktora u njihovom razvoju jesu studije pedagogije. U ovom radu dati su prikaz i analiza rezultata istraživanja čiji je cilj bilo ispitivanje procena pedagoga o tome kakav je doprinos studija pedagogije razvoju kompetencija potrebnih za profesionalno delovanje. U istraživanju su učestvovala 152 pedagoga zaposlena u različitim vaspitno-obrazovnim institucijama u Republici Srbiji. Rezultati istraživanja pokazuju da pedagozi procenjuju da su programi studija pedagogije usmereni ka uravnoteženom razvijanju brojnih i različitih kompetencija, ali da sve one nisu podjednako važne za profesionalno delovanje. Osim toga, rezultati istraživanja pokazuju statistički značajne razlike između pedagoga u preferencijama važnosti pojedinih kompetencija za profesionalno delovanje i proceni mere u kojoj su one razvijene tokom studija s obzirom na godine radnog staža i organizaciju u kojoj su zaposleni. Dobijeni rezultati istraživanja mogu se koristiti kao jedna od osnova za dalji razvoj studijskih programa pedagogije.
Reference
*** (2012) Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 5
*** (2008) Universites' contribution to the Bologna Process. Tuning general brochure, retrieved from http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_final_version.pdf
Adam, M.R., Zinser, R. (2012) A Delphi study to update CTE teacher competencies. Education+Training, 54(6), 488-503
Apple, M.W. (2014) Obrazovanje na 'pravom' putu - tržište, standardi, bog i nejednakost. Beograd: Fabrika knjiga
Bawane, J., Spector, J. M. (2009) Prioritization of online instructor roles: Implications for competency-based teacher education programs. Distance Education, 30(3): 383-397
Beijaard, D., Meijer, P.C., Verloop, N. (2004) Reconsidering research on teachers' professional identity. Teaching and Teacher Education, 20(2): 107-128
Caena, F. (2011) Literature review: Teachers' core competences: Requirements and development. Brussels: European Commission, Retrieved from http://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/teacher/teacher-competences_en.pdf
Cochran, S.M. (2006) Policy, practice, and politics in teacher education. Thousand Oaks, CA: Corwin Press
Despotović, M. (2010) Razvoj kurikuluma u stručnom obrazovanju. Beograd: Filozofski fakultet
European Commission, European Union, European Council, European Union, European Parliament (2006) Key competences for lifelong learning: A European reference framework. Brussels, Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf
European Parliament (2010) Lisbon strategy 2000-2010: An analysis and evaluation of the methods used and results achieved. Brussels, Istraživački izveštaj IP/A/EMPL/ST/2008-07, preuzeto sa: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270EN.pdf
González, J., Wagenaar, R., ur. (2005) Universitises' contribution to the Bologna Process. u: Tuning Educational Structure in Europe, Bilbao: University of Deusto / Universidad de Deusto, Final report, pilot project - phase 2, retrieved from http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningEUII_Final-Report_EN.pdf
Green, A., Preston, J., Janmaat, J.G. (2006) Education, equality and social cohesion: A comparative analysis. New York: Palgrave Macmillan
Hebib, E. (2009) Škola kao sistem. Beograd: Filozofski fakultet
Hebib, E. (2013) Pedagoška teorija i školska praksa - izazovi u radu školskog pedagoga. u: Krnjaja Ž; Pavlović-Breneselović D; Popović K. [ur.] Januarski susreti pedagoga - nacionalni naučni skup - Pedagog između teorije i prakse, 31.01.2013, Beograd, Zbornik radova, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 9-18
Hebib, E. (2014) Dimenzije uloge školskog pedagoga. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 2, str. 337-350
Karić, S., Radisavljević-Janić, S., Lazarević, D., Milanović, I. (2015) Samoprocena kompetencija nastavnika razredne nastave za realizaciju programskih sadržaja fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 4, str. 645-661
Lungulov, B. (2015) Analiza ishoda učenja kao indikatora kvaliteta visokog obrazovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Medić, S. (2018) Oko amfiteatra - izazovi uloge univerzitetskog profesora. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Medić, S., i dr. (2009) Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Menter, I., Hulme, M., Elliot, D., Lewin, J. (2010) Literature review on teacher education in the 21st century. Edinburgh: Educational Analytical Services, Retrieved from https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2010/10/literature-review-teacher-education-21st-century/documents/0105011-pdf/0105011-pdf/gov
Ovesni, K. (2007) Profesionalne kompetencije andragoga. u: Alibabić Š; Pejatović A. [ur.] Andragogija na početku trećeg milenijuma - međunarodna konferencija, 02. jun 2006, Zbornik radova, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 323-334
Ovesni, K. (2018) Professionalisation in the field of adult education and learning in the territory of Former Yugoslavia. Andragoška spoznanja, 24(4), 19-36
Ovesni, K. (2009) Andragoški kadrovi - profesija i profesionalizacija. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Pavkov, M., Živčić, M. (2013) Značenje pojmova i uloga kompetencija i vještina u obrazovanju odraslih u kontekstu stjecanja stručnosti i razvoja osobnosti. Andragoške studije, br. 2, str. 67-83
Pavlović-Breneselović, D. (2014) Kompetencije ili kompetentnost - različiti diskursi profesionalizma vaspitača. Vaspitanje i obrazovanje, god. 34, br. 2, 57-68
Pitić, G., Šećibović, R., Maksimović, I. (2008) Razvoj novog kurikuluma u visokom obrazovanju u Srbiji i formiranje fleksibilnih profila za tržište rada. u: Miločerski ekonomski forum 2008 'Tranzicija i posle u regionu nekadašnje Jugoslavije', Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Retrieved from http://www.fefa.edu.rs/files/pdf/studies/sveska06RazvojNovogKurikulumaU-VisokomObrazovanjuUSrbijiIFormiranjeFleksibilnihProfilaZaTrzisteRada.pdf
Popović, K. (2011) Koncept i dimenzije kvaliteta obrazovanja odraslih u evropskim okvirima. u: Kačavenda-Radić N; Pavlović-Breneselović D; Antonijević R. [ur.] Kvalitet u obrazovanju, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 189-202
Rychen, D.S., Salganik, L.H. (2000) Definition and selection of key competencies. Paris: OECD
Rychen, D.S., Salganik, L.H. (2003) Key competencies for a successful life and a well-functioning society. Bern-Göttingen, Germany: Hogrefe & Huber Publishers
Spasenović, V., Hebib, E. (2014) Kako inicijalno obrazovanje i zahtevi prakse doprinose izgradnji profesionalnog identiteta pedagoga. u: Januarski susreti pedagoga - nacionalni naučni skup - Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju, 31.01.-01.02.2014, Beograd, Zbornik radova, Beograd: Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 2-7
Spasovski, O. (2010) Teacher competence as a basis for teacher education: Tuning teacher education curricula in five Western Balkan countries. u: Hudson B; Zgaga P; Åstrand B. [ur.] Advancing quality cultures for teacher education in Europe: Tensions and opportunities, Umeå, SE: Umeå University - Umeå School of Education, pp. 87-104
Staničić, S. (2004) Uloge i kompetencije školskih pedagoga. Pedagogijska istraživanja, 2(1): 35-47
Vizek-Vidović, V. (2009) Kompetencije i kompetencijski profil u nastavničkoj profesiji. u: Vizek-Vidović V. [ur.] Planiranje kurikuluma usmjerenoga na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet, str. 33-41
Zajda, J. (2005) Overview, introduction. u: Zajda J. [ur.] Globalisation, education and policy research: Global pedagogies and policies, Dordrecht: Springer, pp. XIX-XXXII
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/AndStud1902047H
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2020.