Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 69, br. 3, str. 257-272
Učešće praktičara u procesu stvaranja i sprovođenja obrazovnih politika
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

e-adresavspaseno@f.bg.ac.rs
Ključne reči: obrazovna politika; reforme u obrazovanju; donosioci odluka u obrazovanju; participacija praktičara; školski pedagozi
Sažetak
Jedna od važnih pretpostavki ostvarivanja funkcionalne obrazovne politike jeste da se ključne odluke u domenu obrazovne politike donose uz konsultovanje s onima koji će te odluke neposredno sprovoditi. Cilj sprovedenog istraživanja je bio da se sagleda kako školski pedagozi opažaju učešće praktičara u procesu stvaranja i sprovođenja obrazovnih politika. Konkretnije, ispitivali smo ko je sve učestvovao u kreiranju aktuelnih reformskih rešenja u obrazovanju, kao i u kojoj meri su praktičari motivisani da se uključe u proces stvaranja i sprovođenja obrazovnih politika i zašto. Uzorak istraživanja je činilo 159 pedagoga, zaposlenih u osnovnim i srednjim školama širom teritorije Republike Srbije. Podaci, prikupljeni anketiranjem, ukazuju na to da praktičari, posmatrano iz ugla školskih pedagoga, ne učestvuju aktivno u procesu stvaranja i sprovođenja obrazovnih politika. Iskustvo neuzimanja u obzir perspektive praktičara, pa čak i izostavljanje prilike da budu pitani, doprinosi tome da se reformska rešenja opažaju kao nametnuta, nerelevantna i neprimerena lokalnom kontekstu, što potvrđuju i nalazi ovog istraživanja. Takve okolnosti nepovoljno deluju na motivisanost praktičara za sprovođenje obrazovno-političkih odluka i na suzbijanje otpora prema promenama.
Reference
Bell, L., Stevenson, H. (2006) Education Policy: Process, Themes and Impact. London: Routledge
Dye, T. (2013) Understanding Public Policy. New York: Pearson
Đorđević, S. (2009) Analiza javnih politika. Beograd: Fakultet političkih nauka
Fullan, M. (2007) The New Meaning of Educational Change. New York: Columbia University
Fullan, M. (2009) Leadership development: The larger context. Educational Leadership, 47(2): 45-50
Hebib, E. (2013) Kako razvijati školu - razvojni i reformski procesi u oblasti školskog obrazovanja. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Hill, P.T. (2004) New capacity for civic oversight. u: Hill P.T., Harvey J. [ur.] Making School Reform Work: New Partnership for Real Change, Washington: Brookings Institution Press, pp. 17-26
Kovač, V. (2007) Pristupi analizi obrazovne politike. Pedagogijska istraživanja, 4(2): 255-267
Kovač, V., Rafajac, B., Buchberger, I., Močibob, M. (2014) Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika. Napredak, 155(3): 161-184
Kovač, V., Buchberger, I., Rafajac, B. (2015) O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci
Lieberman, A., Miller, L. (2007) Desing principles for learner-centered professional development. u: Hawley W.D. [ur.] The Keys to Effective Schools, Thousand Oaks: Corwin Press, 99-117
Miošić, N., Berković, J., Horvat, M. (2014) Analiza i zagovaranje javnih politika. Zagreb: EDU centar GONG
Osborne, S.P., Brown, K. (2005) Managing Change and Innovation in Public Service Organizations. London: Routledge
Pont, B., Nusche, D., Moorman, H. (2008) Improving School Leadership: Policy and Practice. Paris: OECD
Radó, P. (2010) Governing Decentralized Education Systems: Systemic Change in South Eastern Europe. Budapest: Open Society Foundations
Radulović, L. (2019) Prosvetna politika u Srbiji: gde je praktičar?. u: Pavlović-Breneselović D., Spasenović V., Alibabić Š. [ur.] Zbornik radova sa nacionalnog naučnog skupa Susreti pedagoga - Obrazovna politika i praksa - u skladu ili u raskoraku, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 14-24
Rizvi, F., Lingard, B. (2010) Globalizing Education Policy. London: Routledge
Smith, K., Larimer, C. (2009) The Public Policy Theory Primer. Boulder: Westview Press
Spasenović, V. (2019) Obrazovna politika - globalni i lokalni procesi. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Spasenović, V., Hebib, E., Šaljić, Z. (2020) Odlučivanje o obrazovnoj politici - ko se sve pita?. u: Radulović L., Milin V., Ljujić B. [ur.] Zbornik radova sa nacionalnog naučnog skupa Susreti pedagoga - Participacija u obrazovanju - pedagoški (p)ogledi, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 115-122
Stančetić, V. (2015) Reforma javne uprave - ka novoj javnoj upravi. Beograd: Fakultet političkih nauka
Stanković, D., Teodorović, J., Milin, V., Đerić, I., Bodroža, B., Gutvajn, N. (2012) Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji - refleksije o prošlosti, vizije budućnosti (POPS 2) - izveštaj o istraživanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Taylor, S., Rizvi, F., Lingard, B., Henry, M. (1997) Educational Policy and the Politics of Change. London: Routledge
Viennet, R., Pont, B. (2017) Education Policy Implementation: A Literature Review and Proposed Framework. Paris: OECD Publishing, OECD Education Working Paper No. 162
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas2003257S
primljen: 06.08.2020.
revidiran: 11.10.2020.
prihvaćen: 15.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.02.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka