Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 19, br. 4, str. 167-170
Uticaj dodatka pisvkog kvasca na mlečno-kiselu fermentaciju hidrolizata pivskog tropa sa Lactobacillus rhamnosu
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

e-adresajpejin@uns.ac.rs
Projekat:
Proizvodnja mlečne kiseline i probiotika na otpadnim proizvodima prehrambene i agro-industrije (MPNTR - 31017)

Sažetak
Mlečna kiselina ima široku primenu u prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj, tekstilnoj i industriji polimera. Primena jeftinih i obnovljivih sirovina u proizvodnji mlečne kiseline postupcima fermentacije je osnova ekonomične proizvodnje. U zavisnosti od količine najzastupljeniji sporedni proizvod i proizvodnje piva su: pivski trop i pivski kvasac. Pivski kvasac je relativno jeftin pa se koristi u proizvodnji ekstrakata za primenu u prehrambenoj industriji. Pivski trop čini najveći deo sporednih proizvoda proizvodnje piva (približno 85%). U istraživanju je hidrolizat pivskog tropa proizveden pod optimalnim uslovima. Hidrolizati su korišćeni u mlečno-kiseloj fermentaciji sa Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469. Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita mogućnost primene hidrolizata pivskog tropa u mlečno - kiseloj fermetnaciji kao i uticaj dodatka suvog pivskog kvasca (1,0; 3,0 i 5,0%) u hidrolizat na parametre mlečno - kisele fermentacije (koncentraciju L - (+) - mlečne kiseline i redukujućih šećera i broj vijabilnih Ćelija vijabilnost). Pri svim ispitivanim sadržajima pivskog kvasca u hidrolizatima u toku mlečno - kisele fermentacije je ostvarena veoma visoka vijabilnost ćelija L. rhamnosus (9,26-9,52 log CFU/ml na kraju fermentacije). S porastom sadržaja pivskog kvasca u hidrolizatu za mlečno-kiselu fermentaciju povećala se i koncentracija L - (+) - mlečne kiseline. Najviša koncentracija kao i prinos L - (+) - mlečne kiseline (89,01%) ostvareni su u fermentaciji hidrolizata pivskog tropa sa 5,0% pivskog kvasca i 5,0% redukujućih šećera.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka