Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Informisanost nastavnika i roditelja o štetnosti zloupotrebe opojnih stredstava i droga
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresafatimakarisik@yahoo.com, meli_haki@hotmail.com, mu
Sažetak
Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje stvarnog stanja uticaja porodičnog i školskog vaspitanja u pružanju potrebnih informacijia o bolestima zavisnosti. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 114 nastavnika srednjih škola i 127 roditelja. Uzorak je činilo ukupno 241 ispitanika oba pola. Budući da se radi o aktuelnom problemu koji se ne tiče samo jedne ili više država problem je podignut na međunarodni nivo, te smatramo da je u potpunosti opravadan značaj problema istraživanja. U empririjskm studijama analiziranim u funkciji ovog istraživanja, zavisno od ciljeva i zadataka ovog istraživanja, primenjivane su različite istraživačke metode i tehnike. Polazeći od predmeta istraživanja koristili smo metodu teorijske analize, empirijsko-neeksperimentalnu metodu, deskriptivnu, analitičko-sintetičku i metodu indukcije i dedukcije. Rezultati istraživanja su pokazali da su nastavnici i roditelji nedovoljno informisani o štetnosti zloupotrebe opojnih sredstava i droga, o značaju preventivnog delovanja porodice i škole u cilju suzbijanja opojnih sredstava i droga, nedovoljno su informisani po pitanju prepoznavanja rizičnog ponašanja kao i o uzrocima zloupotrebe opojnih sredstava i droga. Da bi se razmere ovog problema minimizirale potrebno je organizovati seminare i predavanja za nastavnike i roditelje, jer statistika govori da nastavnici i roditelji ne znaju gotovo ništa o drogama. Zato je neophodno menjati takvo stanje i stvoriti takve uslove u kojima će nastavnici i roditelji biti ravnopravni partneri i aktivno sudelovati u sticanju potrebnog znanja radi poboljšanja nivoa informisanosti na ovom polju.
Reference
Backović, A. (2003) Narkomanija. Beograd: IP Žarko Abulj, 11
Bojanin, S. (2003) Uloga škole u primarnoj prevenciji bolesti zavisnosti i delikvencije mladih. Beograd: Međunarodna postdiplomska škola primarne prevencije bolesti zavisnosti, 2
Dedić, D. (2003) Odabrana poglavlja školske i prodične pedagogije. Vranje: Učiteljski fakultet, 305
Milovanović, D., Milovanović, S. (2003) Ličnost narkomana i porodice narkomana. Beograd: Priručnik centra za postdiplomske studije
Petrović, B. (1998) Kriminalistička metodika istraživanja krivičnih djela zloupotrebe droga. Sarajevo: Fakultet humanističkih nauka, 22
Petrović, P.S. (2001) Droga i ljudsko ponašanje. Beograd: Partenenon, 243
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/univmis1817144K
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka