Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 34  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 17, br. 1, str. 71-81
Molekularni markeri u oplemenjivanju kukuruza
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresamile.ivanovic@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: DNK markeri; Zea mays L.; marker asistirana selekcija; lokusi za kvantitativna svojstva; oplemenjivanje kukuruza
Sažetak
Iako se danas u svetu marker asistirana selekcija (MAS) rutinski primenjuje u oplemenjivačkim programima velikih privatnih kompanija, rad na implementaciji molekularnih markera za komercijalne potrebe u manjim kompanijama i u javnom sektoru je značajno manjeg obima. Brojni radovi o mapiranju lokusa za kvantitativna svojstva, teorijske analize i simulacioni modeli o mogućnostima MAS, daju podsticaj novim istraživanjima na polju validacije otkrivenih QTL-ova (Quantitative Trait Loci), kao i praktične primene molekularnih markera u oplemenjivanju kukuruza. U radu su objašnjeni osnovni pojmovi koji se odnose na MAS, principe QTL mapiranja i utvrđivanja veze marker-svojstvo, predstavljene su mogućnosti i primeri uspešne primene markera u selekciji na kvalitativne i kvantitativne osobine.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka