Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 34  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 93-102
NS hibridi kukuruza u proizvodnim rejonima Srbije
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresamilisav.stojakovic@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: hibrid; kukuruz; prinos zrna; rejon; sredina
Sažetak
Ova istraživanja su deo višegodišnjih istraživanja čiji je cilj rejonizacija hibrida kukuruza. Tokom 2009. ispitivano je 15 hibrida FAO grupa zrenja 300-700 u 30 lokacija na teritoriji Srbije. Najveći prosečan prinos zrna ostvario je hibrid NS 6030 (10,9 t ha-1). Za ocenu strukture interakcije genotip x sredina i mogućeg postojanja različitih mega-sredina (mega environment) u proizvodnim rejonima Srbije korišćeni su matematički modeli AMMI i SREG. Rezultati ispitivanja prinosa zrna kod 15 hibrida na 10 lokaliteta ukazuju na postojanje specifičnih devijacija lokalitet-godina (AMMI biplot) i najmanje jedne mega-sredine (GGE biplot).
Reference
Casanoves, F., Baldessari, J., Balzarini, M. (2005) Evaluation of multienvironment trials of pinat cultivars. Crop Science, 45: 18-26
Cornelius, P.L., Crossa, J., Seyedsader, M.S. (1996) Statistical tests and estimators of multiplicative models for genotype-by-environment interaction. u: Kang M.S., Gauch H.G. [ur.] Genotype-by-environment interaction, Boca Raton, FL: CRC Press, 199-234
Eberhart, S.A., Russell, W.A. (1966) Stability parameters for comparing varieties. Crop Science, br. 6, str. 36-40
Epinat-Le, S.C., Dousse, S., Lorgeou, J., Denis, B., Bonhomme, P., Carolo, P., Charcosset, A. (2001) Interpretation of genotype x environment interaction for early maize hybrids over 12 years. Crop Science, br. 41, str. 663-669
Gauch, H.G. (2006) Statistical analysis of yield trials by AMMI and GGE. Crop Science, 46(4): 1488
Gauch, H. (1992) Statistical analysis of regional yield trials: AMMI analysis of factorial designs. Ithaca: Cornell University, USA
Giauffret, C., Lothrop, J., Dorvillez, D., Gouesnard, B., Derieux, M. (2000) Genotype x environment interactions in maize hybrids from temperate or hyghland tropical origin. Crop Sci, 40, str. 1004-1012
Hallauer, A.R., Miranda, J.B. (1988) Quantitative genetics in maize breeding. Ames, IO: Iowa State University Press
Ivanović, M., Vasić, N., Bekavac, G. (2003) Stabilnost prinosa zrna hibrida kukuruza različitih fao grupa zrenja. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 101-108
Ivanović, M., Nastasić, A., Stojaković, M., Jocković, Đ. (2007) Rejonizacija hibrida kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 89-94
Rosić, K., Bajić, N. (1989) Kukuruz. u: Ratarstvo - proizvodnja ratarskih biljaka, Čačak: Agronomski fakultet, 170-210
Stojaković, M., Bekavac, G., Simić, D., Popov, R., Bogdanović, B. (2001) Rejonizacija NS hibrida kukuruza na osnovu prinosa zrna u makroogledima u periodu 1997-2000 godine. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 35, str. 11-19
Stojaković, M., Jocković, Đ., Ivanović, M., Vasić, N., Simić, D., Boćanski, J. (2006) NS hibridi kukuruza u ogledima u 2005 godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 3-14
Stojković, L. (1972) Proizvodni rejoni Vojvodine. u: Živković B, Nejgebauer V, Tanasijević Đ, Miljković N, Drezgić P [ur.] Zemljišta Vojvodine, Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja], 513-571
Trifunović, V. (1965) Prirodni uslovi za proizvodnju kukuruza - kukuruz. Zadružna knjiga
Weikai, Y., Hunt, L.A., Quinglai, S., Szlavnics, Z. (2000) Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on GGE biplot. Crop Sci, 40, str. 597-605
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2009)
Specifičnosti reakcije hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima
Stojaković Milisav, i dr.

Ratar i povrt (2010)
Proizvodnja kukuruza u uslovima globalnih klimatskih promena
Bekavac Goran, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Rejonizacija hibrida kukuruza
Ivanović Mile, i dr.

prikaži sve [67]