Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 42, br. 1, str. 5-11
Mesto i uloga titanijum mesh-a u rekonstrukciji čeonog sinusa nakon traume
aKlinički centar Srbije, Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar, Beograd
bKlinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Crne Gore, Crna Gora
cUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
dDom zdravlja Podgorica, Crna Gora + Medicinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
eUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
fUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika

e-adresanevus-ng@hotmail.com
Ključne reči: prelomi čeone kosti; frontalni sinus; titanium 3D mesh; kraniofacijalna trauma
Sažetak
Pravilan pristup i hirurški plan u rešavanju impresivne kominutivne traume čeone kosti ogleda se u adekvatnoj fiksaciji brojnih ulomaka koji moraju proći kroz adekvatnu repociziju i osteosintezu da bi se postigla adekvatna stabilnost ulomaka i vratila prvobitna kontura čeone kosti i/ili zidova čeonog sinusa. Obnovu normalne konture kosti sproveli smo kroz brz i jednostavan način lečenja frontalnog preloma korišćenjem titanijum 3D mesh-a. Tehnika podrazumeva 'izvući kost na mrežu' i fiksirati je monokortikalnim šrafovima. Iznosimo naša iskustva sa ovom tehnikom u slučaju rešavanja frontalne impresivne i kominutivne frakture, na bolesničkom materijalu od 43 pacijenta u Centru za zbrinjavanje urgentnih stanja i neurotraume Urgentnog centra Kliničkog Centra Srbije, kroz retrospektivnu kohortnu studiju, propraćeno kroz tehnički aspekt i kliničke rezultate primene ove jednostavne metode. Studija je prethodno odobrena od Etičkog odbora KCS. U periodu od tri godine njih 43 su imali prelome u predelu čeone kosti i čeonog sinusa. Period praćenja je od 01. januara 2013. godine do 31. decembra 2016. godine. Najmlađi bolesnik imao je 17, a najstariji 78 godina, sa prosekom 29 godina. Glavni uzrok su bile saobraćajne nesreće, kod 29/43 (67,44%) pacijenata, sport, kod 4/43 (9,30%), pad sa svoje visine, 5/43 (11,63%), pad sa visine veće od 2m, 4/43 (9,30%) i rukovanje mašinama, 1/43 (2,33%). Odnos prema polnoj distribuciji muškarci/žene je 3:1. Svi pacijenti su operisani u periodu od 6 dana posle povrede. Dijagnostička evaluacija pacijenata načinjena je multislajsnom kompjuterizovanom tomografijom sa 3D rekonstrukcijom (MDCT 3D) pre i postoperativno. Svi pacijenti su kontrolisani na pregledima kroz period praćenja od prvog do 12. postoperativnog meseca. Stabilnost fragmenata tokom operativnog zahvata postignuta je u potpunosti, pozicija fragmenata u rekonstruktivnom aktu je u zadovoljavajućim anatomskim konturama. Estetski rezultati bili su zadovoljavajući i bez komplikacija vezanih za primenjeni postupak, kao što je nekontrolisano krvarenje iz sinusa, infekcije, oštećenja zadnjeg zida sinusa i mozga. Efektivnost primenjenog postupka ukazala nam je da nismo imali deformitete konture čela i da je postignut potpun kozmetički rezultat. Primena metoda sa titanijum 3D mesh-om u rešavanju ovako složenih kominutivnih impresivnih preloma pokazala se kao postupak izbora jer na jednostavan način uz dobar hirurški pristup daje odlične rezultate, a sam postupak se izvodi uz minimalan morbiditet u rešavanju prevashodno kominutivnih preloma prednjeg zida čeonog sinusa i čeone kosti.
Reference
Badie, B., Preston, J. K., Hartig, G.K. (2000) Use of titanium mesh for reconstruction of large anterior cranial base defects. Journal of Neurosurgery, 93(4): 711-714
Fonseca, R.J., Marciani, R.D., Hendler, B.H. (2000) Oral and Maxillofacial Surgery. Philadelphia, PA: Saunders, Vol 3. 301-321
Kim, K.S., Kim, E.S., Hwang, J.H., Lee, S.Y. (2010) Transcutaneous transfrontal approach through a small peri-eyebrow incision for the reduction of closed anterior table frontal sinus fractures. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 63(5): 763-768
Lakhani, R.S., Shibuya, T.Y., Mathog, R.H., Marks, S.C., Burgio, D.L., Yoo, G.H. (2001) Titanium mesh repair of the severely comminuted frontal sinus fracture. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 127(6): 665-9
Manolidis, S., Hollier, L.H. (2007) Management of Frontal Sinus Fractures. Plastic and Reconstructive Surgery, 120(Supplement 2): 32S-48S
Manolidis, S. (2004) Frontal sinus injuries: associated injuries and surgical management of 93 patients. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 62(7): 882-891
Marão, H.F., Gulinelli, J.L., Pereira, C.C.S., de Souza, C.A.C.G., Faria, P.E.P., Filho, O.M. (2010) Use of Titanium Mesh for Reconstruction of Extensive Defects in Fronto-orbito-ethmoidal Fracture. Journal of Craniofacial Surgery, 21(3): 748-750
Robiony, M., Pietra, L., Bertossi, D., Albanese, M., Fresku, A. (2014) A Simple Method for the Repair of Frontal Sinus Fracture: The Bone Mesh Pull-Up Technique. Craniomaxillofacial Trauma and Reconstruction, 07(01): 079-084
Sekhar, L.N., Sarma, S., Morita, A. (2001) Dural Reconstruction with Fascia, Titanium Mesh, and Bone Screws: Technical Note. Neurosurgery, 49(3): 749-752
Strong, E., Pahlavan, N., Saito, D. (2006) Frontal sinus fractures: a 28-year retrospective review. Otolaryngology--head and neck surgery, 135(5): 774-9
Tedaldi, M., Ramieri, V., Foresta, E., Cascone, P., Iannetti, G. (2010) Experience in the Management of Frontal Sinus Fractures. Journal of Craniofacial Surgery, 21(1): 208-210
Zorn, J., Agag, R.L. (2011) Frontal Sinus Fracture. Available at: www.ePlasty.com , February 25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/tmg1701005P
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.

Povezani članci