Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 42, br. 1, str. 48-52
Mukokela u submandibularnoj pljuvačnoj žlezdi - prikaz slučaja i literaturni pregled
aKlinički centar Srbije, Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar, Beograd
bKlinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
cUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
dMedicinski fakultet, Podgorica + Dom zdravlja, Podgorica, Crna Gora
eUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
fUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
Sažetak
Razvoj i pojava mukokela u pljuvačnim žlezdama je izuzetno retka. One se češće pojavljuju u malim pljuvačnim žlezdama i oralnoj sluznici, dok izuzetno retko u velikim pljuvačnim žlezdama. Dosadašnja saznanja kroz literaturni pregled ukazuju na otkrivena 14 slučaja u submandibularnoj pljuvačnoj žlezdi sa entitetom mukokele. Sam nastanak i razvoj mukokela vezan je etiološki za razne parcijalne opstrukcije ili poremećaje u samim izvodnim kanalima žlezde. Mehanizam nastanka i razvoja mukokela objašnjava se nagomilavanjem ili ekstravazacijom mukusa unutar nje, što histopatološka slika i potvrđuje. Sam tretman mukokela pljuvačnih žlezda zahteva hirurško zbrinjavanje i takav radikalni pristup svodi na minimum stopu recidiva. Kako je ovo izuzetno redak entitet u svojoj pojavnosti i perzistenciji, a i kroz literaturni pregled u malom obimu javljanja, smatrali smo da treba da ukažemo na postojanje ovog retkog oboljenja koje nam se kroz praksu pojavilo. Prikazujemo pacijenta starosti 47. godina sa trajanjem bolesti unazad tri godine, sa povremenim remisijama i konačnim progresivnim rastom mukokele leve submandibularne pljuvačne žlezde, kod koga se, nakon MSCT pregleda i punkcije. pristupilo operativnom tretmanu.
Reference
Anastassov, G.E., Haiavy, J., Solodnik, P., Lee, H., Lumerman, H. (2000) Submandibular gland mucocele. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 89(2): 159-163
Baurmash, H.D. (2003) Mucoceles and ranulas. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 61(3): 369
Boneu-Bonet, F., Vidal-Homs, E., Maizcurrana-Tornil, A., González-Lagunas, J. (2005) Submaxillary gland mucocele: presentation of a case. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 10: 180-184
Choi, H.J., Kim, S.G., Kim, J.D., Kim, J.H., Kim, J.H., Kim, S.M. (2012) A case of bilateral submandibular gland mucoceles in a 16-month-old child. Korean Journal of Pediatrics, 55(6): 215
Cholankeril, J.V., Scioscia, P.A. (1993) Post-traumatic sialoceles and mucoceles of the salivary glands. Clinical Imaging, 17(1): 41-45
Gourin, C.G., Johnson, J.T. (2000) Incidence of Unsuspected Metastases in Lateral Cervical Cysts. Laryngoscope, 110(10): 1637-1641
Hze-Khoong, E.P., Xu, L., Shen, S., Yin, X., Wang, L., Zhang, C. (2012) Submandibular gland mucocele associated with a mixed ranula. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, 113(6): e6-e9
Nico, M.M.S., Park, J.H., Lourenço, S.V. (2008) Mucocele in Pediatric Patients: Analysis of 36 Children. Pediatric Dermatology, 25(3): 308-311
Okumura, K., Inui, M., Nakase, M., Nakamura, S., Hiramoto, K., Tagawa, T. (2007) A Case of Submandibular Gland Mucocele. Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 31(3): 207-209
Ozturk, K., Yaman, H., Arbag, H., Koroglu, D., Toy, H. (2005) Submandibular gland mucocele: report of two cases. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 100(6): 732-5
Stranc, M.F., Skoracki, R. (2001) A complication of submandibular intubation in a panfacial fracture patient. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 29(3): 174-176
Surkin, M., Remsen, K., Lawson, W., Som, P., Biller, H. F. (1985) A Mucocele of the Submandibular Gland. Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 111(9): 623-625
Tzu-Hang, C., Rong-Feng, C., Chien-Han, Y., Shang-Tao, C. (2017) Submandibular gland mucocele: A case report and literature review. Clin. Exp. Med., 10 (2); 386-83
Van, der G.A., Hermans, R., Smet, M. -H., Baert, A. L. (1995) Submandibular gland mucocele of the extravasation type. Pediatric Radiology, 25(5): 366-368
Yamasoba, T., Tayama, N., Syoji, M., Fukuta, M. (1990) Clinicostatistical study of lower lip mucoceles. Head & Neck, 12(4): 316-320
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/tmg1701048P
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.

Povezani članci

Medicinski pregled (2013)
Karcinom nastao u branhijalnoj cisti
Tegeltija Dragana, i dr.

Balkan J Stomatology (2006)
An extremely large mucocele of blandin-nuhn salivary glands: report of a case
Voulgaropoulou M., i dr.