Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 48, br. 1, str. 195-202
Indeks aridnosti kao osnova analize uticaja režima padavina i temperature vazduha na prinos kukuruza u Vojvodini
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresapejic@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: indeks aridnosti (AI); kukuruz; padavine; temperatura vazduha
Sažetak
Obračunom indeksa aridnosti (AI) analiziran je uticaj režima padavina i temperature vazduha na prinos kukuruza u Vojvodini. Eksperimentalna istraživanja proizvodnje kukuruza u uslovima navodnjavanja obavljena su na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, na Rimskim Šančevima, na zemljištu tipa karbonatni černozem lesne terase u periodu 1997-2007. Prosečni prinosi kukuruza u Vojvodini za ispitivani period preuzeti su iz Statističkog godišnjaka Srbije. AI je obračunat korišćenjem standardizovanih vrednosti srednje mesečnih temperatura vazduha (T') i mesečnih suma padavina (P') u junu, julu i avgustu. Utvrđena je visoko signifikantna korelacija (r = 0,86**) između AI i prosečnih prinosa kukuruza u Vojvodini. Korelacije između AI i prinosa kukuruza dobijenih u ogledima sa navodnjavanjem (r = -0,24) i bez navodnjavanja (r = 0,40) nisu bile statistički značajne. Velike razlike u vrednostima koeficijenta korelacije između AI i prinosa kukuruza dobijenih u ogledima u uslovima prirodne obezbeđenosti biljaka vodom i prosečnih prinosa kukuruza u Vojvodini ukazuju na velike mogućnosti unapređenja tehnologije proizvodnje ove biljne vrste. Ostvareni efekti navodnjavanja na prinos kukuruza od oko 20% (2,04 t ha-1) ukazuju na opravdanost proizvodnje ove biljne vrste u navodnjavanju u klimatskim uslovima Vojvodine.
Reference
*** (2007) Statistički godišnjak Srbije. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2007) On line statistical data base of the food and agricultural organization of the United Nations. Food and Agricultural Organization of the United Nations, www.fao.org
Bošnjak, Đ., Dobrenov, V. (1993) Efekat predzalivne vlažnosti zemljišta na prinos i evapotranspiraciju kukuruza. u: Korišćenje i održavanje melioracionih sistema, savetovanje, zbornik radova, Beograd: Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, posebna publikacija
Bošnjak, Đ. (1999) Navodnjavanje poljoprivrednih useva. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Bošnjak, Đ., Pejić, B., Maksimović, L. (2005) Irrigation: A condition for high and stable corn production in the Vojvodina province. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str. 82-86
Bošnjak, Đ., Pejić, B. (1994) Realizacija racionalnog zalivnog režima kukuruza. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 22, str. 167-178
Bošnjak, Đ., Pejić, B. (1997) Odnos navodnjavanja i zemljišne suše prema prinosu kukuruza u Vojvodini. u: Zbornik radova IX Kongresa Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta, Novi Sad: Mala knjiga, str. 624-631
Bošnjak, Đ. (1982) Evaporacija sa slobodne vodene površine kao osnova zalivnog režima i njen odnos prema ETP kukuruza i soje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Harouna, S., Carlson, E. (1994) Analysis of an Iowa aridity index in relationship to climate and crop yield. J. Iowa Acad. Sci, 101, str. 14-18
Kovačević, V., Šimić, D., Šoštarić, J., Josipović, M. (2007) Precipitation and temperature regime impacts on maize yields in eastern Croatia. Maydica, 52, str. 301-306
Marinković, B., Crnobarac, J., Marinković, D., Jaćimović, G., Mircov, D.V. (2008) Weather conditions in the function of optimal corn yield in Serbia and the Vojvodina province. u: International scientific conference 1st Scientific Agronomic Days, 13-14. November, proceeding of reviewed scientific papers, Nitra, Slovak Republic: Slovak University of Agriculture - Faculty of Agrobiology and Food Resources - Department of Crop Production, 15-19
Pejić, B., Maksimović, L., Škorić, D., Milić, S., Stričević, R., Ćupina, B. (2009) Effect of water stress on yield and evapotranspiration of sunflower. Helia, vol. 32, br. 51, str. 19-32
Pejić, B. (1996) Vodni bilans kao osnova analize prirodnog deficita vode i njegov odnos prema prinosu kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, (25): 513-520
Pejić, B. (1999) Evapotranspiracija i morfološke karakteristike kukuruza u zavisnosti od dubine navlaženog zemljišta i njihov odnos prema prinosu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Sabau, N.C., Domuta, C., Man, T.E., Sandor, M., Brejea, R. (2002) Drought analysis by the climate indexes in link with the yield of the main crops from the Crisurilor plain, Romania. u: Proc Intl. Conf. Drought Mitigation and Prevention of Land Desertification, Bled, 21-25. April 2002, Intl. Commission on Irrigation and Drainage, str. 1-4
Starčević, Lj., Latković, D., Malešević, M. (2005) Dependence of corn yield on weather conditions and nitrogen fertilization in IOSDV Novi Sad. Arch. Acker-Pfl. Boden, 51: 513-522
Starčević, L., Latković, D. (2005) Prinos kukuruza u Vojvodini, 2004. godine bio je najviši u poslednjih 10 godina (5,88 tha-1). Da li je moglo biti više? Da!. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 385-394
Vučić, N. (1976) Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov1101195P
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.