Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 45, br. 4, str. 8-15
Automatski uređaj za prihranu domaćih i divljih životinja na pašnjacima
aSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Institut tehničkih nauka, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
cUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
dCEST, Vienna, Austria
eUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresaranko@kg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: slobodan uzgoj životinja; ishrana; automatska hranilica
Sažetak
U radu je prikazan prototip automatskog uređaja za prihranu domaćih i divljih životinja u organskom i slobodnom uzgoju na pašnjacima. Prikazan je jednostavan uređaj za prihranu domaćih i divljih životinja koji ima potpuno autonoman rad čak i do 60 dana u zavisnosti od broja životinja koje se hrane. Napajanje elektromotora elektičnom energijom se može ostvariti iz mreže i iz fotonaponskih ćelija max 100 W. Proces doziranja hrane iz kontejnera se može obaviti jednom ili vše puta dnevno. Količina hrane koje se dodaje može da se podešava svakoga dana i dozira, odnosno povećava ili smanjuje tokom vremena u zavisnosti od stanja i količine raspoložive kabaste hrane na pašnjaku i potrebe životinja. Ispitivanja rada uređaja u eksploataciji sprovedeni su na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu gde su krave provele jedan deo godine na pašnjaku. Praćenje rada uređaja za prihranu životinja na otvorenom polju obavljeno je u vremenskom periodu od maja do oktobra meseca. Rezultati ispitivanja pokazuju visoku pouzdanost i potpunu samostalnost u radu automatskog uređaja za prihranu domaćih i divljih životinja i da se kao takav može primeniti u organskom, ekološkom i slobodnom uzgoju na pašnjacima.
Reference
Đević, M., Mratinić, B., Protulipac, T. (2005) Uticaj koncepcije silo mix prikolica na distribuciju hraniva. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 4, str. 65-71
Đokić, M. (1994) Prilog proučavanja postupaka efikasnog korišćenja energije u ishrani krava muzara. u: Zbornik radova, Stručni skup Dan poljoprivredne tehnike 94, Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet Beograd, 117-121
Jukić, I. (2012) Cjelogodišnji uzgoj goveda na otvorenom. Dostupno na: https://www.agroklub.com/stocarstvo/cjelogodisnji-uzgoj-goveda-na-otvorenom
Knežević, M., Perčulija, G., Bošnjak, K., Leto, J., Vranić, M. (2005) Tehnološko tehničke osnove sustava krava-tele. Stočarstvo, 59(6): 443-450
Petrović, M. (2014) Organska proizvodnja u stočarstvu. Dostupno na: http://projects.tempus.ac.rs/attachments/project_resource/1310/2840_Proizvodnja_i_menadze ment_u_organskoj_poljoprivredi.pdf#page=177
Popović, R. (2014) Stočarstvo u Republici Srbiji. Poljoprivreda u Replubici Srbiji, Popis poljoprivrede 2012. Beograd: Republički zavod za statistiku, Dostupno na: https://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/STOCARSTVO.pdf
Potkonjak, V., Zoranović, M. (1994) Analiza kvaliteta rada univerzalnog razdeljivača kabaste hrane. Savremena poljoprivredna tehnika, 20(3): 139-142
Radivojević, D. (2004) Mehanizacija stočarske proizvodnje. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, https://avm.rs/dok-Radivojevic/4-DRr-krave.pdf
Radivojević, D., Topisirović, G., Ćirić, M. (2009) Ocena kvaliteta rada mikser distributer prikolice JF-Stoll u pripremi TMR obroka za muzne krave. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3, str. 119-124
Rakonjac, S. (2016) Organska stočarska proizvodnja. Dostupno: http://arhiva.nara.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2066/Organsko%20stocarstvo%20%20S%20Rakonjac.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Stanković, L., Nišević, V. (1978) Izbor postrojenja za automatsku ishranu goveda u hranilištima. Savremena poljoprivredna tehnika, 4(4): 42-47
Šašić, M. (1990) Transport fluida i čvrstih materijala cevima. Beograd: Naučna knjiga
Tolmač, D. (2009) Mašine i aparati. Zrenjanin: Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Tolmač, D., Prvulović, S. (2012) Transportni sistemi. Zrenjanin: Univerzitet u Novom Sadu,Tehnički Fakultet 'Mihajlo Pupin'
Tošić, M., Radivojević, D., Topisirović, G., Azanjac, N. (2002) Objekti i oprema za držanje krava. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Tošić, S. (2001) Proračun mašina neprekidnog transporta i dizaličnih uređaja. Beograd: Univerzitet u Beogradu.Mašinski fakultet, drugo izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/POLJTEH2004008T
primljen: 27.08.2020.
revidiran: 15.09.2020.
prihvaćen: 27.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci