Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 29  
Back povratak na rezultate
2011, br. 26, str. 65-76
Analiza vlasničke strukture revizijskih firmi u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresajaksicd@ef.uns.ac.rs, mijick@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: revizijske firme; vlasništvo
Sažetak
U radu su analizirane karakteristike vlasništva revizijskih firmi u Republici Srbiji. U prvom delu rada sagledana je struktura revizijskih firmi prema broju vlasnika i prema većinskom vlasništvu, kao i starosna struktura vlasnika revizijskih firmi. Nakon toga, analiziran je registrovani kapital revizijskih firmi kako bi se sagledalo u kojoj meri vlasnici revizijskih firmi kroz visinu kapitala garantuju za kvalitet rada revizijske firme. Osim toga, analizirana je i vlasnička struktura sa stanovišta podele vlasnika na pravna i fizička lica, kao i na inostrana i domaća pravna lica. Ove strukture su upoređene sa ostvarenim poslovnim prihodima i neto rezultatima revizijskih firmi u periodu 2008-2010. godina kako bi se sagledalo na koji način vlasništvo utiče na performanse revizijskih firmi.
Reference
*** (2011) Registar preduzeća za reviziju. Ministarstvo finansija, 25. avg. 2011. www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=6538
*** (2004) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik SR, Beograd, br. 125
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36
*** (2006-2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 46/06, 111/09, Službeni glasnik
Agencija za privredne registre (2011) Podaci o registraciji finansijskih izveštaja privrednih subjekata. http://pretraga.apr.gov.rs
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2009) Revizija - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Komora ovlašćenih revizora (2011) Registar preduzeća za reviziju. 25.avg.2011.http://kor.rs/registri_preduzeca.asp
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci