Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 29  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 13, br. 51, str. 39-52
Planiranje revizije informacionog sistema na osnovu procene rizika
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: planiranje; revizija informacionog sistema; faze; procena rizika; revizijski univerzum
Sažetak
Planiranje procesa revizije informacionog sistema zasnovano na proceni i vrednovanju rizika obavlja se u nekoliko faza. Uobičajeno je da se proces godišnjeg planiranja revizije bazira na izradi revizijskog univerzuma, sveobuhvatnog registra područja koja mogu biti predmet revizije informacionog sistema, nakon čega se na osnovu izabranog pristupa ocenjivanja i rangiranja pojedinačnih rizika negativnog uticaja informacionog sistema za ostvarivanje korporativnih ciljeva vrši prioritizacija oblasti koje treba da budu na vrhu liste interesovanja revizije u planiranom periodu.
Reference
Institut Internih Revizora (2006) Profesionalna praksa interne revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Institute of Internal Auditors (2008) GTAG 11: Developing the IT Audit Plan. www.theiia.org
Jakšić, D., Mijić, K. (2009) Delokrug rada revizije informacionih sistema. Finrar, Banja Luka, 6-14
Krsmanović, B., Polić, S.R. (2008) Informacione tehnologije u računovodstvu i reviziji. Banja Luka: Finrar
Senft, S., Gallegos, F. (2009) Information Technology Control and Audit. An Auerback Book
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2011.

Povezani članci

Vojno delo (2016)
Značaj interne revizije za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije
Radojković Milica N., i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2009)
Profesionalni i etički aspekt revizije informacionih sistema
Mijić Kristina

Škola biznisa (2012)
Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća
Vlaović-Begović Sanja, i dr.

prikaži sve [5]