Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 48  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 3, str. 225-234
Potencijalne količine biomase za proizvodnju energije u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresambrkic@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Ključne reči: vrste biomasa; potencijalne količine; proizvodnja energije; biogorivo
Sažetak
U članku su obrađene metode sakupljanja podataka o potencijalnim količinama biomasa Srbije namenjene za energetske i druge svrhe. Za sakupljanje podataka proučena je literatura: 'Statistički godišnjak Srbije', publikovani radovi u knjigama, časopisima, stidijama i monografijama. Dat je i postupak obrade sakupljenih podataka. Cilj rada bio je da se definišu postojeće vrste, prinosi i količine biomasa u Srbiji na bazi izmenjenih vlasničkih odnosa, privatizacije, tehničko-tehnoloških i ekonomskih uslova proizvodnje. Sakupljeni podaci su upoređivani sa podacima koji su objavljeni u radovima pre 10 i više godina. Na bazi sakupljenih i obrađenih podataka utvrđeno je da u ratarskoj proizvodnji ima 9,68 miliona tona otpadne biomase, u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji 600 hiljada tona, u stočarskoj 14 miliona tona, u šumarskoj i drvoprerađivačkoj proizvodnji 771 hiljada tona i organskog komunalnog otpada 1,2 miliona tona. Dakle, ukupna godišnja produkcija biomase u Srbiji iznosi 26,4 miliona tona ili za 20 do 30% manje u poređenju na ranije decenije. Na osnovu postojećeg načina upotrebe biomase u Srbiji ocenjeno je da za energetske svrhe može da se koristi od 30 do 40% od ukupno proizvedene količine biomase. Poznato je da su se u poslednje dve decenije većinom spaljivali ostaci biomase iz ratarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje, sasvim malo zaoravali, manji deo se koristio kao prostirka u stočarskoj proizvodnji, a veoma retko za druge potrebe. Evidentna je mogućnost da se biomasa može da upotrebi u razne svrhe: toplotne, za proizvodnju električne energije, za poliranje u metalnoj industriji, za izolaciju u građevinarstvu, za kozmetičku industriju, za proizvodnju stočne hrane, za proizvodnju goriva i za druge potrebe.
Reference
Alimpić, M. (1983) Energija iz poljoprivrede. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 9, br. 1-2, str. 1-8
Brkić, M., Janić, T. (2010) Nova procena vrsta i količina biomasa Vojvodine za proizvodnju energije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 178-188
Brkić, M., Alimpić, M., Đukić, Đ.S. (1979) Neke mogućnosti korišćenja nekonvencionalnih izvora energije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. u: VI savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Zbornik radova, Dubrovnik: Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku, str. 573-584
Brkić, M., Janić, T. (1998) Mogućnosti korišćenja biomase u poljoprivredi. u: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, zbornik radova, Novi Sad: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, str. 5-10
Brkić, M.J., Janić, T.V. (2000) Biomasa kao izvor sirovina, đubriva, stočne hrane i energije. Traktori i pogonske mašine, vol. 5, br. 2, str. 23-28
Danon, G., Bajić, V., Isajev, V., Bajić, S., Orešćanin, S., Rončević, S. (2003) Ostaci biomase u šumarstvu i preradi drveta i mogućnost gajenja energetskih šuma. u: Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji, studija, Beograd: Institut za nuklearne nauke Vinča
Kovčin, S. (1993) Analiza stanja u oblasti proizvodnje i korišćenja stajnjaka. u: Brkić M [ur.] Proizvodnja i korišćenje biogasa i biođubriva iz stajnjaka, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 5-11
Novaković, D., Đević, M., Radojević, D. (2003) Ostaci biomase u voćarstvu i vinogradarstvu, studija. u: Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji, Beograd: Institut za nuklearne nauke Vinča, 6-10
Novaković, D., Đević, M. (2000) Ostaci rezidbe u voćarstvu i vinogradarstvu kao izvor energije. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 4, br. 1-2, str. 51-53
Republički zavod za statistiku (2008) Statistički Godišnjak Republike Srbije. Beograd
Sabo, A., Ponjičan, O. (1998) Energetski potencijal biomase u zasadima jabuke i mogućnost korišćenja. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2(3): 106-108
Vujić, G., i dr. (2009) Utvrđivanje sastava otpada i procene količine u cilju definisanja strategije upravljanja sekundarnim sirovinama u sklopu održivog razvoja Republike Srbije - preliminarni izveštaj po projektu. Novi Sad: Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine, Fakultet tehničkih nauka, mart, 99
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka