Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 21, br. 77, str. 37-40
Šesdesetogodišnji jubilej Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu i šesdeset pet godina višeg/visokog obrazovanja medicinskih sestara
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

e-adresadivnakekus@gmail.com
Ključne reči: Jubilej Visoke zdravstvene škole u Beogradu; Sestrinstvo; Visoko obrazovanje
Sažetak
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu (Viša medicinska škola u Beogradu) osnovana je 17. januara 1958. godine, kao prva viša medicinska škola u Narodnoj Republici Srbiji. Škola je počela sa radom sa osnovnim zadatkom da obrazuje kadrove više stručne spreme za rad u zdravstveno-socijalnim ustanovama, kao i za rad u higijenskoj službi i sanitarnoj inspekciji. Imala je dva odseka: viša medicinska sestra i viši sanitarni tehničar. U ovoj godini Škola obeležava šesdeset godina od osnivanja i šesdeset pet godina od početka obrazovanja medicinskih sestara na višem nivou, od kada je 1952. godine osnovana prva Viša škola za medicinske sestre Jugoslovenskog crvenog krsta. Danas Škola raspolaže sopstvenim prostorom, primenjuje Bolonjsku deklaraciju u obrazovanju sestara i drugih zdravstvenih profla i ima akreditovanih više od dvadeset studijskih programa na osnovnim i specijalističkim studijama. Kadrovska struktura odgovara evropskim standardima tako da danas u Školi radi više od 30 doktora nauka i 35 magistara i lekara specijalista pretežno iz polja medicinskih nauka.
Reference
Đuranović, D., Tijanić, M., Đorđević, D., Popović, R. (1988) Spomenica Više medicinske škole. Beograd, posvećena 30-godišnjici rada Škole i 35 godina od osnivanja Škole JCK. 1988
Kekus, D. (2011) Elements of a strategic approach in the development of a career and teaching practical work and research in nursing. u: Proceeding of 5th International scientifc conference Developing a focus for nursing through better understanding and implementation of safety, productivity and quality improvement, Belgrade, p. 8-15 Available at: http://udinenetwork.blogs.lincoln.ac.uk/fles/2012/11/Belgrade-Serbia.-May-2011-PDF.pdf
Kekuš, D. (2015) Koncept iskustva kao zalog za budućnost u obrazovanju medicinskih sestara u Srbiji. u: Treći kongres o istorijatu sestrinstva u Srbiji, Udruženje Sestrinstvo
Kovačević, K. (2012) O ljudima je reč. u: Monografja 60 godina višeg/visokog obrazovanja medicinskih sestara u Srbiji, Beograd: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, p. 5-8
Ranković, V.R., Stojanović, B. (2007) Uticaj sestara iz nastavnih baza na proces učenja kod studenata - budućih sestara. u: Didaktičko metodička edukacija saradnika iz nastavnih baza u sprovođenju studijskog programa, Beograd: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Materijal sa Seminara; str. 7-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka