Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 29  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 2, br. 4, str. 19-20
Srčani zastoj na sportskim terenima - Eureca one 2014-2015
Dom zdravlja, Subotica

e-adresadzsupiar@gmail.com
Sažetak
Cilj: Cilj rada je da se analizira učestalost iznenadnog srčanog zastoja na sportskim terenima u Srbiji. Metod: Obrađeni su rezultati dobijeni učešćem u prospektivnoj studiji EuReCa 2014. i EuReCa 2015. Prospektivni opservacioni trijal Evropskog Resuscitacionog Saveta (ERC) je registrovan u bazi trijala pod brojem NCT02236819 i odobren od zdravstvenih autoriteta u SAD. Rezultati: U posmatranom dvogodišnjem periodu, iznenadni srčani zastoj na sportskim terenima je zabeležen kod 5 pacijenata. Kod svih pacijenata je intervenisala SHMP uz potvrdu iznenadnog srčanog zastoja. Svi pacijenti su osobe muškog pola. Najmlađa osoba je imala 22 a najstarija 50 godina. Studija ne obuhvata podatke koji ukazuju da li je ISZ nastupio kod sportista na terenu ili u publici. Svi ISZ su bili osvedočeni od strane svedoka-laika. Ni u jednom slučaju KPR nije započet od strane svedoka. Kod 4 pacijenta je zabeležen nešokabilan inicijalni ritam. AED aparat nije korišten ni kod jednog pacijenta. Kod jednog pacijenta je isporučen DC šok od strane hitne medicinske pomoći. ROSC je postignut kod 4 pacijenta i oni su transportovani u bolnicu. Nema podataka o preživljavanju nakon mesec dana. Zaključak: ISZ nije čest uzrok zastoja na sportskim terenima u našoj zemlji. Međutim, masovna obuka i podizanje svesti građana o merama KPR postupaka kao i potreba za implementacijom AED aparata koji bi bili dostupni i na sportskim terenima, omogućilo bi pravovremeno uključivanje i odgovarajuće reagovanja laika.
Reference
Drezner, J.A., Rogers, K.J. (2006) Sudden cardiac arrest in intercollegiate athletes: Detailed analysis and outcomes of resuscitation in nine cases. Heart Rhythm, 3(7): 755-759
Drezner, J.A., Courson, R.W., Roberts, W.O., Mosesso, V.N., Link, M.S., Maron, B.J. (2007) Inter-Association Task Force Recommendations on Emergency Preparedness and Management of Sudden Cardiac Arrest in High School and College Athletic Programs: A Consensus Statement. Heart Rhythm, 4(4): 549-565
Harmon, K.G., Asif, I.M., Klossner, D., Drezner, J.A. (2011) Incidence of Sudden Cardiac Death in National Collegiate Athletic Association Athletes. Circulation, 123(15): 1594-1600
Link, M.S., Estes, N.A.M. (2012) Sudden Cardiac Death in the Athlete: Bridging the Gaps Between Evidence, Policy, and Practice. Circulation, 125(20): 2511-2516
Marijon, E., Bougouin, W., Karam, N., Beganton, F., Lamhaut, L., Perier, M., Benameur, N., Tafflet, M., Beal, G., Hagege, A., Le, H.J., Desnos, M., Spaulding, C., Carré, F. (2015) Survival from sports-related sudden cardiac arrest: In sports facilities versus outside of sports facilities. American Heart Journal, 170(2): 339-345.e1
Maron, B.J., Doerer, J.J., Haas, T.S., Tierney, D.M., Mueller, F.O. (2009) Sudden Deaths in Young Competitive Athletes: Analysis of 1866 Deaths in the United States, 1980-2006. Circulation, 119(8): 1085-1092
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/JRB1604019B
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.