Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 56, br. 3, str. 315-319
Određivanje brzine korozije metala šava u zavarenom spoju pomoću elektrohemijskih tehnika
aUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM
bInstitut za hemijske izvore struje - IHIS, Beograd

e-adresabiljanabobic@gmail.com
Projekat:
Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domaćih sirovina za proizvodnju specijalnih obloženih elektroda namenjenih za elektrolučno zavarivanje čelika (MPNTR - 34016)
Istraživanje i optimizacija tehnoloških i funkcionalnih performansi ventilacionog mlina termoelektrane Kostolac B (MPNTR - 34028)

Sažetak
Za određivanje brzine korozije osnovnog metala i metala šava u zavarenom spoju primenjene su elektrohemijske tehnike: linearna polarizaciona otpornost, voltametrija sa linearnom promenom potencijala i elektrohemijska impedansna spektroskopija. Uzorci za ispitivanje dobijeni su elektrolučnim zavarivanjem čeličnog kotlovskog lima, uz upotrebu obloženih bazičnih elektroda. Pri zavarivanju je korišćena fabrička elektroda i elektrode koje su proizvedene u laboratorijskim uslovima (tanko obložena i debelo obložena bazična elektroda). Utvrđeno je da je brzina korozije metala šava veća od brzine korozije osnovnog metala. Brzina korozije metala šava dobijenog pomoću tanko obložene elektrode je manja od brzine korozje metala šava dobijenog pomoću debelo obložene i fabričke elektrode. Vrednosti za brzinu korozije, određene različitim elektrohemijskim tehnikama, su u saglasnosti.
Reference
Baboian, R., ed. (2002) Houston, Texas: NACE International, p. 89
Davis, J.R. (2006) Corrosion of weldments. Ohio: ASM International, Materials Park
Mansfeld, F. (1976) The Polarization Resistance Technique for Measuring Corrosion Currents. Advances in Corrosion Science and Technology, : 163-262
McCafferty, E. (2010) Introduction to Corrosion Science. New York: Springer
Milotić, M. (2008) Priručnik za zavarivače. Doboj: Saobraćajni fakultet
Stansbury, E.E., Buchanan, R.A. (2004) Fundamentals of electrochemical corrosion. Ohio: ASM International, Materials Park
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1503315B
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.