Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 42  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 49, br. 1, str. 126-131
Pogodnost korišćenja morača za izolaciju u organskoj proizvodnji
aInstitute Tamiš, Pančevo
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
cInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija
dInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd, Srbija

e-adresavladan.ugrenovic@gmail.com
Sažetak
U organskoj biljnoj proizvodnji neophodno je uspostaviti prostorno razgraničenje, tj. živi pojas između površine sa organskom i površine sa konvencionalnom proizvodnjom. Krajem 2008. na delu oglednog polja Instituta 'Tamiš' Pančevo zasnovano je organsko demonstraciono polje. Za potrebu uspostavljanja razgraničenja posejan je višegodišnji morač (Foeniculum vulgare P. Mill.). U godini zasnivanja (2009) i u narednoj godini (2010) vršena su fenološka osmatranja i praćeni varijabilni troškovi. Troškovi proizvodnje koji su inače visoki u organskoj proizvodnji nisu bili povećani. Proizvodnja morača ostvarila je vidno bolji bruto finansijski rezultat u odnosu na proizvodnju suncokreta i kukuruza kao biljnih vrsta koje se najčešće koriste za formiranje ovakvog živog pojasa. Proizvedena je sirovina čijom preradom se može dobiti biopreparat koji nalazi primenu u organskoj proizvodnji. Takođe, morač je entomofilna biljna vrsta koja cveta dugo, privlači korisne insekte, polinatore i predatore pa time utiče na održavanje i poboljšavanje biodiverziteta. Njegovom upotrebom u svrhu zasnivanja živog pojasa utiče se na efikasniju oplodnju, a podstiču se i procesi biokontrole u agroekosistemima.
Reference
*** (2009) Pravilnik o metodama organske biljne proizvodnje i sakupljanju divljih biljnih i životinjskih vrsta iz prirodnih staništa metodom organske proizvodnje. Službeni glasnik RS, br. 47
Biofa Bio-farming-systems (2010) Biofa published fenneloil extract HF-Pilzvorsorge for fungal prevention. Münsingen, Germany
Dražić, S. (2004) Proizvodnja semena lekovitog i aromatičnog bilja. u: Mirić M. [ur.] Tehnologija proizvodnje semena, Beograd: Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
Dražić, S., Jevđović, R. (2002) Uticaj vegetacionog prostora na produktivna svojstva morača (foeniculum vulgare mill.). Lekovite sirovine, br. 22, str. 43-46
Krstić, N., Glamočlija, Đ., Prijić, Lj. (1983) Uticaj kalijuma, fosfora i gustine useva na prinos i kvalitet morača (Foeniculum vulgare, Mill.). Agrohemija, 3, P. 217-223
Maingay, H.M., Bugg, R.L., Carlson, R.W., Davidson, N.A. (1991) Predatory and parasitic wasps (Hymenoptera) feeding at flowers of sweet fennel (Foeniculum vulgare Miller var. dulce Battandier & Trabut, Apiaceae) and spearmint (Mentha spicata L., Lamiaceae) in Massachusetts. Biological Agriculture & Horticulture, 7(4): 363-383
Pejović, R., Rodić, V., Zekić, V. (2010) Osnovni ekonomski problemi organske poljoprivredne proizvodnje. u: Treći simpozijum sa međunarodnim učešćem: 'Proizvodnja organske hrane i razvoj ruralnog turizma', Selenča, 10-15, Magazin Poljoprivreda
Prodanović, S., Šurlan-Momirović, G. (2006) Genetički resursi biljaka za organsku poljoprivredu. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Thompson, F.C., Rotheray, G. (1998) Family Syrphidae. u: Papp, L.&Darvas, B. [ur.] Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera, Budapest, str. 81-139
Ugrenović, V., Filipović, V., Kostić, M., Jevđović, R. (2010) Morač u sistemu organske proizvodnje. u: Izvod radova, 17. naučno-stručni skup 'Proizvodnja i plasman lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja', Bački Petrovac, 26-27
Ugrenović, V., Sudimac, M., Filipović, V. (2010) Result of implementation of ecological systems of food production in South Banat. u: Proceedings of the XIV International Eco-conference 'Safe food', Novi Sad, 215-222
Ugrenović, V., Filipović, V., Glamočlija, Đ., Jovanović, B. (2010) Organsko seme - proizvodnja i sertifikacija na oglednom polju Instituta 'Tamiš' Pančevo. Selekcija i semenarstvo, vol. 16, br. 1, str. 55-62
Vasiljevic, Z., Subic, J., Serbian association of agricultural economists-DAES, Chamber of economy of Vojvodina (2010) Importance of the costs calculation at the family farms in Serbia. u: Ševarlić M., Tomić D. [ur.] Agriculture in late transition: Experience of Serbia, Belgrade
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/ratpov49-1138
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka