Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 42  
Back povratak na rezultate
2011, br. 31, str. 33-38
Efekti primene biostimulatora na prinos nadzemne biomase bosiljka (Ocimum Basilicum L. ) na različitim tipovima zemljišta
aInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd, Srbija
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, Srbija
Ključne reči: bosiljak; nadzemna biomasa; zemljište; prinos; biostimulatori
Sažetak
Ispitivan je uticaj biostimulatora EPIN-extra i cirkon na prinos nadzemne biomase sorte bosiljka 'sitnolisni'. Istraživanja su provedena na tri tipa zemljišta: ritska crnica, černozem i gajnjača. Ogled je zasnovan direktnom setvom semena, po modelu potpuno slučajnog blok sistema u četri ponavljanja. Prva primena EPINextra bila je u dozi 50 ml/ha, u vreme porasta biljaka bosiljka (visina oko 20 cm). Druga primena bila je u dozi 40 ml/ha, u fazi pred cvetanje biljaka. Prva primena cirkona bila je u dozi 30 ml/ha, u vreme porasta biljaka (visina oko 20 cm). Druga primena bila je u dozi 40 ml/ha, u fazi pred cvetanje biljaka bosiljka. Treća varijanta, bila je bez primene biostimulatora, odnosno kontrolna varijanta. Najveći prinos nadzemne biomase bosiljka ostvaren je na zemljištu u tipu černozema, a najmanji na zemljištu u tipu ritske crnice. U varijanti sa biostimulatorom cirkon, ostvaren je veoma značajno veći prinos nadzemne biomase bosiljka od varijante sa biostimulatorom EPIN-extra i kontrolne varijante.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka