Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 2 od 52  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 24, br. 1, str. 37-45
Stvaranje nove genetičke varijabilnosti u cilju povećanja prinosa semena i ulja suncokreta
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresajockovic@gmail.com
Sažetak
Povećanje prinosa semena i ulja kod suncokreta svakako predstavlja jedan od najvažnijih imperativa u savremenom oplemenjivanju suncokreta. Cilj ovog eksperimenta je bio ukrštanje genotipova suncokreta radi stvaranja nove genetičke varijabilnosti koja će doprineti povećanju prinosa semena i ulja. Materijal za ovo istraživanje je uključio 6 genotipova suncokreta odabranih na osnovu svojih agronomskih i proizvodnih karakteristika. Ukrštanje je rađeno metodom nepotpunog dialela u ranim jutarnjim časovima ručnom emaskulacijom. Analizom varijanse je utvrđeno postojanje statistički značajne razlike između genotipova korišćenih u ukrštanju što nam potvrđuje da se odabrani roditelji razlikuju u ispitivanim osobinama. Poredeći roditelje najvišu prosečnu vrednost prinosa semena po biljci ostvario je roditelj R1 (98,29 g), dok je najniži prinos semena po biljci ostvaren kod roditelja R3 (46,52 g). Najviša prosečna vrednost prinosa semena po biljci u F2 generaciji ostvarena je kod kombinacije R5 x R6 (79,75 g), dok je najniža vrednost ostvarena kod kombinacije R1 x R6 (49,85 g). U pogledu prinosa ulja najviša prosečna vrednost izmerena je kod roditelja R1 (43,59 g), dok je u F2 generaciji najviši prinos ulja ostvarila kombinacija R5 x R6 (38,66 g). Od ukupno 15 F2 populacija, više prosečne vrednosti prinosa semena i ulja po biljci u odnosu na roditelje ostvarene su kod 4 kombinacije ukrštanja. Ovakav rezultat navodi na zaključak da dobijene F2 generacije mogu predstavljati važan izvor nove genetičke varijabilnosti koje će se koristiti u oplemenjivačkom programu u cilju dobijanja produktivnijih hibrida suncokreta. Koeficijent heritabilnosti je ukazao da su u zavisnosti od kombinacije ukrštanja, genetičkog materijala, nenasledni faktori imali veći ili manji uticaj na ekspresiju ispitivanih osobina.
Reference
Bramley, P.M., Elmadfa, I., Kafatos, A., Kelly, F.J., Manios, Y., Roxborough, H.E., Schuch, W., Sheehy, P.J.A., Wagner, K.H. (2000) Vitamin E. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80(7): 913-938
Gotar, A.A., Berger, M., Labalette, F., Centis, S., Dayde, J., Calmom, A. (2008) Estimation of breeding potential for tocopherols and phytosterols in sunflower. u: Proc. 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain, 555-559
Griffing, B. (1956) Concept of General and Specific Combining Ability in Relation to Diallel Crossing Systems. Australian Journal of Biological Sciences, 9(4): 463
Jokić, G., Prole, S., Butaš, D., Ostojić, B., Radeka, I., Jocić, S. (2016) Analiza parametara kvaliteta semena ns hibrida suncokreta posle dorade na gravitacionom stolu. Selekcija i semenarstvo, vol. 22, br. 2, str. 1-9
Khan, A. (2001) Yield performance, heritability and interrelationship in some quantitative traits in sunflower. Helia, vol. 24, br. 34, str. 35-40
Khan, H., Rahman, H., Ahmad, H., Ali, H., Alam, I., Alam, M., ur. (2008) Magnitude of heterozis and heritability in sunflower over environments. Pak. J. Bot, Vol 40 (1): 301-308
Leon, A. J., Andrade, F. H., Lee, M. (2003) Genetic Analysis of Seed-Oil Concentration across Generations and Environments in Sunflower. Crop Science, 43(1): 135
Mahmood, T., Sadaqat, S. (2003) Evaluation of S1 and S2 Progenies of Sunflower (Helianthus annuus L.) For Seed Yield, its Components and Resistance to Charcoal Rot (Macrophomina phaseolina). Asian Journal of Plant Sciences, 2(11): 834-840
Marinković, R., Jocković, M., Marjanović-Jeromela, A., Atlagić, J., Miladinović, D., Radić, V. (2012) Application of different methods in the determination of heritability of some quantitative traits in the sunflower (Helianthus annuus L.) sinthetic NS-S-1. u: 18th Sunf. Inter. Conf., February 27 - March 1st, Mar del Plata, Argentina, Proc, 669-673
Marinković, R., Dozet, B., Vasić, D. (2003) Oplemenjivanje suncokreta monografija. Novi Sad: Školska knjiga
Mijić, A., Krizmanić, M., Guberac, V., Marić, S. (2006) Heritabilnost i međuzavisnost kvantitativnih svojstava suncokreta. Sjemenarstvo, 23: 347-357
Mijić, A., Liović, I., Zdunić, Z., Marić, S., Marjano-vić-Jeromela, A., Jankulovska, M. (2009) Quantitative analysis of oil yield and its components in sunflower (Helianthus annuus L.). Romanian Agricultural Research, 26: 41-46
Niki, E., Noguchi, N. (2004) Dynamics of antioxidant action of vitamin E. Acc Chem Res, 37(1): 45-51
Patel, M.D., Thompson, P.D. (2006) Phytosterols and vascular disease. Atherosclerosis, 186(1): 12
Seiler, G., Jan, C. (2010) Basic Information. u: Hu, Jinguo; Seiler, Gerald; Kole, Chittaranjan [ur.] Genetics, Genomics and Breeding of Sunflower, Informa UK Limited, str. 1-50
Sujatha, H.L., Chikkadevaiah, N.R. (2002) Genetic variability study in sunflower inbreds. Helia, vol. 25, br. 37, str. 93-100
Supriya, S.M., Kulkarni, V.V., Ranganatha, C.N., Suresha, P.G. (2017) Quantitative Analysis of Oil Yield and Its Components in Newly Developed Hybrids of Sunflower (Helianthus annuus L.). International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(8): 3088-3098
Škorić, D., Jocić, S., Molnar, I. (2000) General (GCA) and specific (SCA) combining abilities in sunflower. u: Proc. 15th Internat. Sunflow. Confer., 12. -15. June, Toulouse, E23-E27
Škorić, D., Joksimović, J., Jocić, S., Jovanović, D., Marinković, R., Hladni, N., Gvozdenović, S. (2005) Ocena vrednosti produktivnih svojstava NS-hibrida suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 21-33
Škorić, D., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Atlagić, J., Panković, D., Vasić, D., Miladinović, F., Gvozdenović, S., Terzić, S., Sakač, Z. (2006) Dostignuća u oplemenjivanju suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 131-172
Vikas, K., Shankergoud, I., Govindappa, M.R. (2015) Evaluation and characterization of sunflower germplasm accessions for quantitative characters. Elect. J. of pl. Breed, Vol 6 (1): 257-263; www.vniimk.ru
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1801037J
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka