Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 7 od 52  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 21, br. 2, str. 23-29
Analiza kvaliteta semena novosadskih hibrida suncokreta dorađenih u periodu 2010-2014. godine
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresagoran.jokic@nsseme.com
Ključne reči: kvalitet; suncokret; partija; seme; hibrid
Sažetak
U ovom radu analizirano je dorađeno seme pet hibrida suncokreta nastalih u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu: Rimi PR, Duško, NS Dukat, Sumo 1 PR i Sremac. Analiza je sprovedena po partijama dorađenog semena u periodu od 2010. do 2014. godine i obuhvatila je sledeće parametre: čistoću semena, masu 1000 semena, energiju klijanja, klijavost, vlažnost semena i broj zrna korova u 1000 grama semena. Rezultati su pokazali da je prosečna čistoća bila 99,72%, masa 1000 semena 67,59 g, energija klijanja 88,2%, klijavost 91,8%, vlažnost semena 8,3%. U uzorcima nije utvrđeno prisustvo korova, kao ni patogena na semenu, što zadovoljava zakonom propisane vrednosti.
Reference
Ahmad, S. (2001) Environmental effects on seed characteristics of sunflower (Helianthus annuus L.). Journal Agronomy and Crop Science, 187, 213-216
Crnobarac, J. (1992) Uticaj ekoloških faktora na biološka i agronomska svojstva semena i F1 generaciju nekih genotipova suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Diaz-Zorita, M., Duarte, G.A. (2002) Manual practico para el cultivo de girasol. Buenos Aires, Argentina: Hemisferio sur S.A
Jocić, S., Cvejić, S., Hladni, N., Marinković, R., Miladinović, D., Miklič, V., Dedić, B., Imerovski, I., Dimitrijević, A., Ćirić, M., Jocković, M. (2012) Dosadašnja dostignuća u oplemenjivanju suncokreta. u: Zbornik referata sa 46. Savetovanja agronoma Srbije, Zlatibor, 29-40
Jocković, M., Ćirić, M., Jocić, S., Cvejić, S., Marinković, R., Miklič, V. (2012) Performance of NS sunflower hybrids in Romania. Selekcija i semenarstvo, vol. 18, br. 1, str. 9-16
Miklič, V., Balalić, I., Jocić, S., Marinković, R., Cvejić, S., Hladni, N., Miladinović, D. (2012) Rezultati mikro-ogleda suncokreta u 2011. i preporuka sortimenta za setvu u 2012. godini. u: Zbornik referata sa 46. Savetovanja agronoma Srbije, Zlatibor, 7-18
Milošević, M.B., Ćirović, M., Mihaljev, I., Dokić, P. (1996) Opšte semenarstvo. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Škorić, D., Jančić, V. (1989) Semenarstvo suncokreta. Suncokret. Beograd: Nolit
Vrebalov, T., Škorić, D. (1988) Suncokret. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1502023J
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka