Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 52  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 21, br. 1, str. 31-41
Komparativno ispitivanje rada dva zaprašivača pri zaprašivanju hibridnog semena suncokreta
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresagoran.jokic@nsseme.com
Sažetak
Tretiranje semena fungicidima predstavlja povoljan način zaštite ratarskih kultura od bolesti u ranim fazama razvoja biljaka. Nanošenjem na seme upotrebljava se znatno manja količina pesticida u odnosu na folijarne. Fungicid za tretiranje semena treba da zadovolji nekoliko uslova: ne sme da ima uticaj na biološke karakteristike semena, mora biti efikasan u različitim uslovima gajenja i mora da bude bezbedan za rukovanje. Seme suncokreta se u procesu dorade tretira fungicidima. Od fungicida za tretiranje hibridnog semena suncokreta najviše se koristi metalaksil. Hemijsko tretiranje semena, odnosno njegova zaštita, je završna faza dorade i vrši se na specijalnim mašinama za zaprašivanje semena, zaprašivačima. U ovom radu su prikazani rezultati uporednog ispitivanja dva zaprašivača, B-10 i CC-50. Ova dva zaprašivača se koriste u centru za doradu hibridnog semena suncokreta Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Ispitivanje se izvršilo na četiri hibrida suncokreta najnovije generacije NS Fantazija, NS Oskar, Orfej i NS Novak. Najbolji rezultat je ostvaren tretiranjem semena hibrida NS Fantazija, pošto taj hibrid ima gladak nenaboran perikarp. Rezultati ispitivanja su pokazali da zaprašivač B-10 ostvaruje veće gubitke. Lošiji rezultati ovog zaprašivača su posledica starije tehnologije i tehničkih karakteristika u odnosu na drugi ispitivani, centrifugalni zaprašivač CC-50.
Reference
Knežević, M., Popović, R. (2011) Ekonomski aspekti proizvodnje suncokreta u Srbiji. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 1, str. 213-218
Miklič, V., Balalić, I., Jocić, S., Marinković, R., Cvejić, S., Hladni, N., Miladinović, D. (2014) Rezultati mikroogleda NS hibrida suncokreta u 2014. i preporuka sortimenta za setvu u 2015. godini. Ratar. Povrt. /fild Veg., 49: 87-99
Miklič, V., Crnobarac, J., Jocić, S. (2007) Perspektive suncokreta (Helianthus annuus L.) kao uljane kulture. u: Zbornik radova sa 48. savetovanja industrije ulja, Herceg Novi, p. 45-51
Miklič, V., Balalić, I., Jocić, S., Marinković, R., Cvejić, S., Hladni, N., Miladinović, D. (2010) Ocena stabilnosti prinosa semena i ulja NS hibrida suncokreta u mikro-ogledima i preporuka sortimenta za setvu u 2010. godini. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 131-146
Miklič, V., Hladni, N., Jocić, S., Marinković, R., Atlagić, J., Saftić-Panković, D., Miladinović, D., Dušanić, N., Gvozdenović, S. (2008) Oplemenjivanje suncokreta u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 31-63
Miklič, V., Škorić, D., Balalić, I., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Joksimović, J., Gvozdenović, S. (2007) Rezultati ispitivanja NS hibrida suncokreta u ogledima i preporuka za setvu u 2007. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 115-128
Škorić, D., Joksimović, J., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Gvozdenović, S. (2006) Rezultati dvogodišnjih ispitivanja novosadskih hibrida suncokreta u mikroogledima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 61-74
Vranceanu, A.V. (2000) Floarea-sourelni hibrida. Bucharest: Editura Ceres
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1501031J
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka