Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 16  
Back povratak na rezultate
Analiza profitabilnosti mesne industrije u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresamijick@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: mesna industrija; profitabilnost; interni faktori profitabilnosti
Sažetak
U radu je sprovedena analiza profitabinosti mesne prerađivačke industrije u Srbiji u periodu 2011-2015. godina. Mesna prerađivačka industrija je profitabilna, uz ostvarivanje prosečne stope profitabilnosti od 5.29. I pored konstantnog poslovanja sa dobitkom, preduzeća u okviru ovog sektora ne uspevaju da ostvare referentni nivo profitabilnosti. U cilju ispitivanja koji interni faktori utiču na profitabilnost preduzeća u mesnoj prerađivačkoj industriji, sprovedena je regresiona analiza na bazi panel podataka. Rezultati ukazuju da preduzeća sa visokim raciom likvidnosti i pozitivnom stopom rasta prodaje ostvaruju bolju profitabilnost. Sa druge strane, visok stepen zaduženosti je negativno povezan sa stepenom profitabilnosti preduzeća. Dalje, rezultati su ukazali da veličina preduzeća, racio fiksne imovine i nivo investija ne predstavljau značajne faktore koji utiču na smer i intenzitet profiabilnosti mesne industrije u Srbiji.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.22190/fueo1604379M
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka