Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 66, br. 1, str. 145-159
U traganju za pravnim i institucinonalnim konceptom nacionalne bezbednosti Republike Srbije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: bezbednost zemlje; tradicionalne i nove metode; institucionalna reforma; stvaranje funkcionalnog sistema bezbednosti
Sažetak
Traganje za mogućim konceptom nacionalne bezbednosti u Republici Srbiji kreće se od pojma bezbednosti, uz osvrt na postojeće, ali i neke od novih oblika ugrožavanja, koji do sada nisu ni prepoznavani kao takvi, ili im je bilo poklanjano nedovoljno pažnje, sve do uključivanja socijalnog područja u bezbednost države. Ukazuje se na osnovne međunarodne konvencije, sistemske zakone i strategije kojima se ova problematika uređuje. Institucionalno, dodatna pažnja posvećena je vojnim obaveštajno-bezbednosnim agencijama u zemlji, bez posebne analize već poznatih detalja te regulative, ali uz davanje kritike onoga što bi se apsolutno moralo menjati radi zaštite vrednosti i dobara već priznatih pojedinačnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda, kao i eventualne institucionalne izmene kroz stvaranje jedne službe u okviru ministarstva odbrane. Predlažu se adekvatniji oblici rada kada su u pitanju određeni izazovi i pretnje i rizici. Iako parlamentarna kontrola rada bezbednosnih službi ne postoji u svim zemljama, posredno se zaključuje da bi u našoj zemlji to bilo najoptimalnije rešenje. Daje se primer italijanskog zakonodavstva, koje već više decenija ima u funkciji jedinstveni sistem bezbednosti, sa tendencijama promena koje prate društveni razvoj i stanje. Insistira se na stvaranju reformisanog sistema nacionalne bezbednosti u Srbiji, iz kojeg bi proizilazila nova rešenja, kao deo sistema bezbednosti.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 98/2006 od 10. novembra
Cu, V.S. (1952) Veština ratovanja. Beograd: Mala vojna biblioteka
Dimitrijević, V. (1973) Pojam bezbednosti u međunarodnim odnosima. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Gaćinović, R. (2012) Bezbednosna funkcija države. Beograd
Gaćinović, R. (2012) Društveni izvori ugrožavanja kapaciteta sistema bezbednosti države. Srpska politička misao, br. 1, str. 131-148
Ilić, P. (2011) Semantičko-leksikografski aspekti pojma bezbednosti. Vojno delo, vol. 63, br. 3, str. 85-99
Jež, Z., Avramović, N., Pavlović, Z. (2011) Some aspects of legal state. Universitatea Tibiscus din Timisoara, Anale, Vol. XX, Seria Drept, Editura Artpress p. 77-89
Mekbrajd, Dž. (2009) Praksa Evropskog suda za ljudska prava. Beograd: Savet Evrope
Mijalković, S. (2011) Obaveštajno-bezbednosne službe i nacionalna bezbednost. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 74-92
Milošević, M. (2008) Zakoni Republike Italije o obaveštajno-bezbednosnom sistemu i režimu državne tajne. Strani pravni život, br. 3, str. 262-274
Pavlović, S.Z. (2012) Značaj i opravdanost uspostavljanja tužilaštva posebne nadležnosti u suzbijanju organizovanog kriminaliteta. u: Organizovani kriminalitet izazov XXI veka, Novi Sad
Pavlović, Z., Avramović, N. (2012) Suverenitet i multilateralizam. Srpska politička misao, br. 1, str. 51-63
Roksin, K. (2008) Zlostavljanje u pravnoj državi - slučaj Dašner u Nemačkoj. Strani pravni život, br. 3, str. 7-26
Wolfers, A. (1962) 'National Security as an Ambiguous Symbol', Discord and Collaboration. Baltimore: J. Hopkins Un. Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1401145P
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka