Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 27, br. 11-12, str. 43-52
Harmonizacija prava policije Republike Srbije sa evropskim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Sažetak
Ljudska prava su segment univerzalnih, prirodnih i neotuđivih civilizacijskih vrednosti. Kao takva deo su međunarodnog prava, a posebno nacionalnih pravnih sistema kroz koje se realizuju. Posebnu ulogu u ostvarivanju, obezbeđenju i zaštiti ljudskih prava imaju policijski organi država. Posledica unifikacije ljudskih prava na međunarodnom nivou je stvaranje međunarodnih standarda policijskog delovanja. Reforma policije se u Republici Srbiji intenzivno vrši kroz harmonizaciju zakonodavnog okvira policijskog organizovanja, delovanja i postupanja od 2000. godine u skladu sa visokim standardima Saveta Evrope i Evropske unije, kao jedna od pretpostavki evropskih integracija. Načela zakonitosti, proporcionalnosti, profesionalnosti i postupanja u skladu sa policijskom etikom postaju kodeksi delovanja.
Reference
*** (1979) Deklaracija Saveta Evrope o policiji. Parlamentarna skupština usvojila 8. maja
*** (2003) Dokument vizije za reformu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - sažetak, oficijelni dokument MUP R. Srbije. Bezbednost, br. 5, str. 659-667
*** (1979) Kodeks ponašanja za policajce, koji je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija svojom rezolucijom broj 34/169 od 17. decembra
*** (2003) Uputstvo o policijskoj etici i načinu obavljanja poslova policije. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova
*** (2005) Zakon o policiji Republike Srbije. Službeni glasnik, broj 101
Avramović, N., Marković, M. (2007) Decentralizacija, regionalizacija i oblici organizovanja policije. u: Živković Jovan [ur.] Regionalizam - Novi društveni okvir, Zbornik, Niš: Centar za regionalnu politiku, 24(11-12): 22-33
Miler, P.K., Graf, K.F. (2005) Evropa od A do Š. Beograd: Konrad Adenauer, str. 307
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka