Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 27, br. 7-8, str. 43-52
Poresko pravni aspekti elektronske trgovine
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Sažetak
Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovnim procesima uslovio je razvoj elektronske trgovine. Postojanje pravnog okvira u svetu nije znatnije ubrzalo usvajanje pravne regulative u našoj zemlji. Donošenjem Zakona o elektronskim komunikacijama, elektronskom potpisu, elektronskoj trgovini i elektronskom dokumentu stvoren je pravni okvir za elektronsko poslovanje u Srbiji a čine se napori da se izvrši usklađivanje nacionalnih pravnih propisa sa regulativom i preporukama Evropske unije.
Reference
*** (1994) The European model Edi agreement. u: Preporuka Komisije br. 94/820/EC, oktobar
*** (2004-2007) Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV. Sl. Gl. RS, br. 108/04, 63/07., br. 135/0
*** (2004) Uredbom o određivanju lica na koja se usled specif. delatn. koje obavljaju ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Sl. Gl. RS, br. 100/04, 106/04
*** (2002-2003) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 80/02, 84/02, 23/03 i 73/03
*** (1993-2002) Zakon o trgovini. Službeni list SR Jugoslavije, broj 32/93 i 37/02
*** (1996-2005) Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenja usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru. Službeni glasnik Republike Srbije, 39/96 i 101/05
*** (2005) Zakon o zaštiti potrošača. Službeni Glasnik RS, broj 79, 16.septembar
*** (2003) Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem. Službeni glasnik RS, broj 127
*** (2009) Zakon o elektronskom dokumentu. Sl. Gl. RS, broj 51
*** (2009) Pravilnik o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki. Službeni glasnik RS, broj 50
*** (2006-2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni list SRJ, br.46/06 i 111/09
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka