Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 65, br. 3, str. 21-33
Marketing koncept u društvima za osiguranje
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija
bCollege of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade

e-adresanikolavcurcic@yahoo.com, ivan.piljan@vspep.edu.rs, zoki@medianis.net
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: osiguranje; prodaja usluga osiguranja; klasični marketing; tradicionalni kanali distribucije
Sažetak
Cilj istraživanja u ovom radu je proces prodaje usluga osiguranja, kao najvažnija oblast poslovanja svakog društva za osiguranje. Ovaj proces je sagledan iz ugla marketinga i distribucije u klasičnoj prodaji osiguranja kroz tradicionalne kanale prodaje. Osiguranik mora biti u središtu svih budućih aktivnosti društava za osiguranje. Zadovoljenje potreba osiguranika je osnovni preduslov za uspešnu prodaju usluga osiguranja, pa je za svako društvo za osiguranje neophodno da ovo implementira u svoju strategiju kroz poslovnu politiku i poslovnu kulturu. Usluga osiguranja može se distribuirati različitim prodajnim kanalima. Bitno je da ti prodajni kanali osiguravaju raspoloživost usluge osiguranja u pravo vreme, na pravom mestu i u odgovarajućim količinama.
Reference
Cogoljević, D., Piljan, I. (2017) Sales of insurance products through a bank channel-bank security. u: VI International Conference Employment, Education and Enterpreneurshi: Finance, Banking and Insurance, Belgrade: VŠPEP, book 5, p. 158-178
Đokić, I. (2016) Planning integrated marketing communications as part of a strategic marketing plan. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 52, No. 56, p. 79-93
Miletić, V., Ćurčić, N., Miletić, S. (2019) Ocene ključnih faktora unapređenja poslovanja i marketinškog koncepta u domaćim organizacijama. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 289-304
Njegomir, V. (2011) Uloga finansijskih derivata u upravljanju rizikom osiguranja. Računovodstvo, vol. 55, br. 3-4, str. 73-84
Piljan, I., Cogoljević, D., Piljan, T. (2017) Insurance. Belgrade: College of Business Economics and Entrepreneurship
Piljan, T., Piljan, I., Cogoljević, D. (2017) Application of information and communication technologies and the Internet in the distribution of insurance services. Vojno delo, No. 6, p. 367-373
Simonović, Z., Miletić, S., Miletić, V. (2012) Uloga i značaj marketinga u savremenom poslovanju. Ekonomika, vol. 58, br. 3, str. 102-109
Stojanov, A., Ugrinov, D., Vaić, E. (2015) Public sector financial audit: A basis for an active business environment. Belgrade: Transition
Tepavac, R. (2011) Kanali prodaje u osiguranju. Računovodstvo, vol. 55, br. 1-2, str. 115-124
Ugrinov, D., Stojanov, A. (2011) Web presentation of the financial statements. Ekonomski signali, vol.6, No. 2
Uzelac, O. (2011) Legal aspects of the contract of life insurance compared to other similar contracts. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 7-9, str. 97-105
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika1903021C
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka