Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:36

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 52-62
Globalne ekonomske krize kao posledica kapitalizma
aUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: globalizacija; ekeonomska kriza; kapitalizam
Sažetak
Zbog nepostojanja globalnog ekvilibrijuma i regulacije na tržištu kao jednog od osnovnih uzroka nastanka globalnih ekonomskih kriza, poslednjih pola veka svetska tržišta potresaju različite krize i nestabilnosti na tržištima. Tako npr. početkom 90-tih godina prošlog veka na tržištu Japana dolazi do rapidnog rasta cena nekretnina i akcija. U istom vremenu zemlje Severne Evrope (Švedska, Norveška, Finska) takođe doživljavaju rast cena akcija i nekretnina, što na kraju na svim tržištima dovodi do rasprsnuća finansijskog balona. Postavlja se jedno logično pitanje koje se odnosi na povezanost globalnih ekonomskih kriza. U većini slučajeva ta povezanost se odnosi na napuhivanje finansijskog balona do granica njegove izdržljivosti. Kada se preceni izdržljivost tog finansijskog balona dolazi do njegovog prsnuća. Prsnuće finansijskog balona dovodi iržište u stanje krize i recesije koje svojim instrumentima tim krizama i recesijama daje globalni karakter.
Reference
*** (2009) World Economic Outlook. procene IMF-a
Dušanić, J.B. (2010) Svetska ekonomska kriza Made in USA. Škola biznisa, br. 1, str 18
Đukić, P.. (2010) Globalna i nacionalna ekonomska kriza - izazov za reforme i održivi rast ekonomije. Škola biznisa, 1, str. 4
Friedman, M.R., Schwartz, A.J. (1971) A monetary history of the United States 1867-1960. Princeton, NJ: Princeton University Press
Kovačević, B. (1999) Osnovi ekonomije. Zagreb: Mikrorad, str. 293
Mihajlović, M., Dašić, M. (2011) Svetska ekonomska kriza i globalizacija. BizInfo, broj 4, str. 63-71
Milojević, I., Vukoje, A., Mihajlović, M. (2013) Accounting consolidation of the balance by the acquisition method. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 2, str. 237-252
Mishkin, F.S. (2006) The economics of money, banking and financial markets. Columbia University, str. 421
Petrac, Ž.S. (2008) Karakter tekuće finansijske krize SAD i moguće globalne posledice. Biblid, br. 4, str. 432
Wood, T. (2009) Meltdown. Regnery Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801052J
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka