Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 4, str. 1433-1444
Izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća agrobiznisa i eko-turizma u Srbiji
aInstitut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Srbija
bUniverzitet Singidunum, Beograd, Srbija

e-adresapera@diplomacy.bg.ac.yu, danica.vukovic.13@singimail.rs
Sažetak
Ovaj rad objašnjava paralelne procese izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća agrobiznisa i eko-turizma. U radu su analizirani trenutno postojeći izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća (MSP)i preduzetnika u Srbiji, stepen njihovog korišćenja i uticaj na dalji razvoj sektora MSP i preduzetništva. Finansiranje rasta poslovanja sektora MSP i preduzetništva je, zbog svojih karakteristika, u specifičnom položaju. Prethodno dominantni model finansiranja, kao i nepostojanje određenih izvora finansiranja u Srbiji, dodatno usložnjavaju moguća rešenja koja vode ubrzanom rastu. Osim analize trenutnog stanja, rad pruža i prikaz daljih mogućnosti razvoja izvora finansiranja MSP i preduzetnika u Srbiji. Da bi se rešili nagomilani problemi iz procesa tranzicije, neophodno je da država poboljša ekonomsku politiku prema MSP iz delatnosti agrobiznisa i eko-turizma i olakša preduzetnicima uslove za otpočinjanje biznisa. Da bi neko uložio kapital od države traži garancije, pošto država nije u stanju da ih daje, neophodno je otvoriti agencije čiji bi zadatak bio da prate preduzeća iz ovih delatnosti, da prikupljaju računovodstvene podatke o stanju i kretanju plasiranog kapitala, prihoda i rashoda, broju zaposlenih i tendencijama po oblastima i da takve informacije pružaju preduzetnicima. Pored toga, država mora da radi na otklanjanju svih barijera, kako za domaća tako i za strana lica kao i da radi na planu sigurne realizacije proizvoda i usluga, kako u zemlji tako i u inostranstvu, što će automatski povećati broj MSP kao i broj zaposlenih. To će dugoročno imati za cilj povećanje životnog standarda stanovnika.
Reference
*** (2015) Report on the enterprise research USAID: Project for better business conditions
*** (2015) Environment and demand for microcredit in Serbia. FLAG International LLC, November
Aničić, J., Vukotić, S., Krstić, S. (2016) The strategic aspects and results of agriculture development in Serbia in the transition period. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 1, str. 175-187
Antevski, M., Petrović, P., Vesić, D. (2012) Razvojne perspektive poljoprivrede i ruralnih područja u Srbiji u procesu EU integracije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 2, str. 243-251
Bogavac-Cvetković, N., Ilić, B., Milićević, V. (2010) Globalizacija i konkurentnost agrarnog sektora Srbije. Ekonomske teme, Vol. 48, No. 1, p. 159
Čerović, S. (2009) Strategijski menadžment u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jegdić, V. (2012) Turizam i održivi razvoj. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Jolović, A., Kristić (2012) Pristup izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća. u: Zbornik radova II naučno stručni skup 'Preduzetništvo, inžinjerstvo i menadžment', Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin, Srbija
Maksin, M., Pucar, M., Korać, M., Miljić, S. (2009) Menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Maslac, T. (2013) Serbia: Exporter guide: Annual report. Global Agricultural Information Network, Gain Report Number: 1310
Milanović, M., Đorović, M. (2011) Agricultural products market in Serbia. Belgrade: Institute of Agricultural Economics
Milanović, M.R., Stevanović, S., Dimitrijević, B. (2016) Agrarian potentials in the reindustrialization of Serbia: Import of inputs and the opportunity costs of development. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 1, str. 143-158
Milićević-Langović, A., Tomašević, V., Isaković, S. (2014) The importance of successful project team communication in agribusiness. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 2, str. 367-379
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia (MAFWM) (2014) Agriculture and rural development strategy of the Republic of Serbia for the period 2014-2024. Official Gazette of Republic of Serbia, no. 85
Muhi, B. (2010) Ruralni turizam kao faktor revitalizacije sela u Vojvodini - izazovi i pravci razvoja. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 3, str. 475-485
Petrović, P. (2008) Turizam i poslovna diplomatija. Novi Sad: PMF - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Petrović, P. (2006) Preduzetnički menadžment. Novi Sad: PMF - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Petrović, P., Antevski, M., Milanović, M. (2006) Ekonomski efekti procesa pridruživanja Evropskoj uniji na izvozne perspektive poljoprivrede Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 2, str. 153-164
Praća, N. (2015) Recesija i njeno prevazilaženje u uslovima savremenog kapitalizma. Oditor, no. 10, pp. 23-31
Vehapi, S., Šabotić, Z. (2015) The state and problems of Serbian agriculture. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 1, str. 245-257
Vojnović, B., Stefanović, V., Vojnović, D., Perović, M. (2014) Research on readiness for job creation through one's own agribusiness startup. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 2, str. 397-408
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1604433P
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka